چکیده:. رای نهایی: ۲۶/۸۹/۲۰۵۲

چکیده:
✅صرف مالکیت انبار دلالت بر مباشرت در ورود کالای قاچاق ندارد و در این خصوص انجام تحقیقات بیشتر ضرورت دارد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹شماره رای نهایی: 26/89/2052

⚫️رای دیوان

شاکی با تقدیم دادخواستی به طرفیت مشتکی عنه تقاضای نقض رأی شماره 88/149 مورخ 30/8/88 شعبه چهارم #تعزیرات_حکومتی بندرعباس را نموده است . با عنایت به محتویات پرونده و مفاد لایحه جوابیه مشتکی عنه مثبوت به شماره 630 مورخ 11/3/90 و باتوجه به اینکه شاکی صرفاً #مالک_انبار بوده و هیچگونه دخالتی در ورود #کالای_قاچاق نداشته است لذا محکومیت ایشان به #مباشرت در #قاچاق کالا فاقد وجاهت قانونی می باشد لذا انجام تحقیقات بیشتر ضرورت دارد تا تمامی دلایل ومدارک مبنی برتوجه اتهام بررسی مجدد گردد لذا ضمن نقض دادنامه معترض عنه رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع واحاله می¬گردد. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 26 دیوان عدالت اداری - مستشارشعبه
قاسم زاده - حسینیان/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_ديوان_عدالت_اداري✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi


◀️لينك عضويت در صفحه اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page