✅شماره تماس امداد خودروی شرکت‌های مختلف در صورت بروز مشکل در تردد خودرو در سطح جاده‌ها و خیابان‌ها:

✅شماره تماس امداد خودروی شرکت های مختلف در صورت بروز مشکل در تردد خودرو در سطح جاده‌ها و خیابان‌ها:
@Lawpress

۱. امداد خودروی ایران خودرو: ۰۹۶۴۴۰
۲. امداد خودروی سایپا: ۰۹۶۵۵۰
۳. امداد خودروی کرمان موتور : ۴۲۷۲۴
۴. امداد خودروی بهمن: ۴۸۰۲۷
۵. امداد خودروی مدیران خودرو: ۴۷۶۵۱


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress