❓سؤال. محل کسب و پیشه مشمول مقررات مربوط به مستثنیات دین است؟

❓سؤال
@lawpress

آیا محل کسب و پیشه مشمول مقررات مربوط به مستثنیات دین است؟


📝نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه(نظریه شماره۱۶۷۰/۹۲/۷ ـ ۲۸/۸/۱۳۹۲)
@lawpress
محل کسب و پیشه اعم از زمین و ساختمان احداثی از شمول بند واو ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است و در زمره مستثنیات دین تلقی نمی شود.

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress