👆میزان جریمۀ مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه. در سال ۱۳۹۶

👆میزان جریمۀ مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه
در سال ۱۳۹۶
@lawpress
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress