✅دیوان عدالت اداری:. دریافت مالیات از درآمد تسعیر ارز صادرات غیرقانونی و لغو شد

✅دیوان عدالت اداری :
دریافت مالیات از درآمد تسعیر ارز صادرات غیرقانونی و لغو شد

🔹در پی صدور دو بخشنامه 24 مرداد 91 و 22 تیر 95 سازمان امور مالیاتی به تمامی صادرکنندگان مبنی بر پرداخت مالیات از محل سود حاصل از تسعیر ارز، دیوان عدالت اداری چند روز پیش رای نهایی را صادر کرد.
طبق این تصمیم ، رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه‌های شماره 839-838 مورخ 7 آذر 96 مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 200.95.25 مورخ 22 تیر 95 و نامه شماره 200.10743 مورخ 25 مرداد 91 به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد:
مطابق بند الف ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم صد درصد درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی شامل محصولات زراعی، باغی، دام و طیور، شیلات، جنگل و مرتع و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن و 50 درصد درآمد حاصل از صادرات سایر کالاها به منظور دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیرنفتی به خارج از کشور صادر می‌شوند از شمول مالیات معاف هستند.
بر اساس بند ب ماده 104 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه ایران، اخذ هر گونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است و مطابق مدلول ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی مصوب 1 اردیبهشت 94 و بند ب ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه مصوب 10 بهمن 95/۱۱/۱۰ سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هر گونه مالیات معاف بوده و در نتیجه احکام مواد 36 و 45 قوانین یاد شده در تبیین اراده مقنن بوده و مؤید مراتب است.
نظر به اینکه بخشنامه شماره 200.10743 مورخ 24 مرداد 91 و 200.95.25 مورخ 22 تیر 95 سازمان امور مالیاتی، سود حاصل از تسعیر ارز با منشأ صادرات را مشمول مالیات قرار داده است، بخشنامه مذکور مغایر قوانین یاد شده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 ابطال می‌شود/بورس پرس

✔️کانال بازارسرمایه @stockmarket_press 🔜