✅مسئولیت‌های کیفری ناشی از ارتکاب اعمال خلاف قانون توسط ضابطان. اهم این موارد عبارتند از:

✅مسئولیت‌های کیفری ناشی از ارتکاب اعمال خلاف قانون توسط ضابطان
@Lawpress

🔷موارد بسیار متعددی از اقدامات خلاف قانون در ارتباط با اجرای تکالیف مربوط به امر ضابطیت وجود دارد که در صورت رعایت نکردن آن‌ها از سوی ضابطان، منجر به ایجاد مسئولیت‌های سنگین برای آنها خواهد بود. اهم این موارد عبارتند از:

▪️مسئولیت کیفری ناشی از عدم اجرای دستور شفاهی مقام قضایی در موارد فوری یا عدم به امضا رساندن دستور شفاهی قاضی ظرف ۲۴ ساعت.
▪️ مسئولیت کیفری ناشی از عدم اجرای دستور مقام قضائی در زمان تعیین شده
▪️ مسئولیت کیفری ناشی از عدم پذیرش شکایت کتبی یا شفاهی شاکی خصوصی در جرایم مشهود
▪️مسئولیت کیفری ناشی از عدم اطلاع حق درخواست جبران خسارت و بهره‌مندی از خدمات مشاوره‌ای به شاکی
▪️مسئولیت کیفری ناشی از عدم ذکر اظهارات شاکی درخصوص ضرر و زیان وارد شده
▪️مسئولیت کیفری ناشی از افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه‌دیده، شهود، مطلعان و یا سایر اشخاص مرتبط با پرونده
▪️مسئولیت کیفری ناشی از اخذ تأمین کیفری از متهمین
▪️ مسئولیت کیفری ناشی از بازجویی از زنان یا افراد نابالغ، در صورت امکان بازجویی توسط ضابط آموزش‌دیده زن یا عدم رعایت موازین شرعی در بازجویی از زنان و افراد نابالغ
▪️مسئولیت کیفری ناشی از عدم ارسال مشخصات شناسنامه‌ای، شغل، نشانی و علت تحت نظر قرار گرفتن متهمین ظرف یک ساعت به دادسرای محل
▪️ مسئولیت کیفری ناشی از جلوگیری از معاینة پزشک از متهم تحت نظر
▪️مسئولیت کیفری ناشی از نگفتن حقوق قانونی متهم تحت نظر به وی یا عدم در اختیار قرار دادن این حقوق به صورت کتبی
▪️مسئولیت کیفری ناشی از عدم ثبت فرایند بازجویی و تحت نظر قرار گرفتن متهم
▪️ مسئولیت کیفری ناشی از عدم شماره‌گذاری اوراق پرونده
▪️ مسئولیت کیفری ناشی از عدم ثبت کیفیت تفتیش و نتیجه بازرسی
▪️مسئولیت کیفری ناشی از گرفتن آزادی افراد برخلاف قانون
▪️مسئولیت کیفری ناشی از اجبار به اقرار، شهادت یا سوگند افراد، گرفتن اقرار یا ارائة شهادت یا سوگند، اگر از طریق اجبار و شکنجه باشد، نه‌تنها ارزش حقوق و قضایی نداشته است، بلکه اجبارکننده یا شکنجه‌کننده مرتکب جرم شده و مستحق مجازات است.
▪️مسئولیت کیفری ناشی از ورود غیرمجاز به منزل افراد: نظر به اینکه حریم خانوادگی هر شخصی جزء حقوق اولیه افراد است که باید از هر گونه تعدی و تعرض مصون باشد.
▪️مسئولیت کیفری ناشی از افشای اسناد و مخابرات و مکالمات افراد بدون مجوز قانونی، نظر به اینکه مکاتبات و مکالمات افراد در حکم اسرار آن‌ها محسوب شود و افشای آن‌ها ممنوع است. همچنین با توجه به نهی از تجسس در آیات و روایات در خصوص امور شخصی مردم، افشای نامه‌ها و استراق سمع بدون حکم قانون ممنوع است و مرتکب مستحق مجازات خواهد بود.
▪️مسئولیت کیفری ناشی از گزارش خلاف واقع
▪️مسئولیت کیفری ناشی ازعدم رعایت قوانین مربوط به استفاده از سلاح و منجر شدن به جرح یا قتل./روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress


◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page