مدیرعامل ستاد دیه خبرداد:. ✅آزادی سه هزار و ۸۵۸ محکوم غیرعمد در نیمه سال۹۵

مدیرعامل ستاد دیه خبرداد:
✅آزادی سه هزار و ۸۵۸ محکوم غیرعمد در نیمه سال95 https://telegram.me/lawpress