✅نظر شورای محترم نگهبان درخصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی

✅نظر شورای محترم نگهبان درخصوص ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه مديريت كل نظارت بر بانكها و مؤسسات اعتباري اداره مطالعات و مقررات بانكي، در خصوص نحوه محاسبه سود تسهيلات بانكي
‏ https://telegram.me/lawpress