‍ 💢جزوه حقوق مدنی طبق سرفصل‌های کتاب حقوق مدنی در نظم کنونی استاد کاتوزیان.. 🔹نگارش: جواد قاسمی

‍ 💢جزوه حقوق مدنی طبق سرفصل های کتاب حقوق مدنی در نظم کنونی استاد کاتوزیان

🔹نگارش:جواد قاسمی
🔹منبع:سایت اختبار

✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

📎دانلود فایل:👇