✅جهانگیری معاون اول ریس جمهور:.. فساد در برخی سطوح رخنه کرده که آدم تصورش را هم نمی‌کند

✅جهانگیری معاون اول ريس جمهور:

فساد در برخی سطوح رخنه کرده که آدم تصورش را هم نمی‌کند. اطلاعاتش پیش من هست و به وقتش می‌گویم!👇
‏https://telegram.me/lawpress