تجری در واکنش به اظهارات سخنگوی ناجا:

تجری در واکنش به اظهارات سخنگوی ناجا:
✅سند صادره در دفاتر اسناد سند رسمی نقل و انتقال خودرو است/ برگه سبزنیروی انتظامی برگه تعویض پلاک و معرف مالکیت خودرو است/اظهارات سخنگوی ناجا قابلیت تعقیب جزایی دارد
@lawpress

نایب رییس کمیسیون اصل نود مجلس با مجرمانه خواندن اظهارات سخنگوی نیروی انتظامی درخصوص برگ سبزخودرو به عنوان سند رسمی، گفت: برگه سبز خودرو که از سوی نیروی انتظامی صادرمی شود به عنوان سند نقل و انتقال محسوب نمی شود.


فرهاد تجری درگفت و گو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت، با تکذیب اظهارات سخنگوی نیروی انتظامی مبنی بر موافقت مجلس با موضوع واگذاری ثبت سند خودرو به پلیس،گفت: طبق تبصره 1 ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ،همکاری های لازم جهت استقرار دفاتر اسناد رسمی درمراکز تعویض پلاک خودروها معمول و دراقدامات آتی مراکز تعویض پلاک ترتیبی باید اتخاذ گردد، تا ملاک شناسایی مالکیت خودروها اسناد تنظیم شده دردفاتر اسناد رسمی باشد.

نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب درمجلس شورای اسلامی، افزود: همچنین به موجب ماده 42 قانون مالیات برارزش افزوده تنظیم سند برعهده دفاتر اسناد رسمی قرار گرفته و متعاقب آن حسب ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تکالیفی برای دفاتر اسناد رسمی در این خصوص مقررشده است، بنابراین با توجه به سیر تصویب ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، سابقه ایرادات شورای نگهبان و باتوجه به صورت مذاکرات مجلس شورای اسلامی لزوم ثبت نقل و انتقال رسمی سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی مشهود است.

وی تاکید کرد: با توجه به شکایت دفاتر اسناد رسمی درخصوص انحصارطلبی پلیس، کمیسیون اصل نود رای به قانونی بودن نقل و انتقال سند خودرو دردفاتر اسناد رسمی داد، همچنین رییس قوه قضاییه نیز طی بخشنامه ای نقل و انتقال خودرو و ثبت سند را در دفاتر اسناد رسمی دارای اعتبار اعلام کرد، یعنی برگ سبز پلیس به عنوان سند نقل و انتقال معتبر نیست؛ البته معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز تفسیر کمیسیون اصل نود و رییس قوه قضاییه را مورد تایید قرار داد.

این نماینده مردم درمجلس دهم با تاکید بر اینکه اظهارات سخنگوی نیروی انتظامی قابلیت تعقیب جزایی به جهت تشویق به رفتارهای غیرقانونی و عدم تامین حقوق دولتی دارد، گفت: همچنین این رفتار نیروی انتظامی باعث عدم تامین وصول درآمدهای دولت، رفتارهای غیرقانونی و قانون شکنانه می گردد؛ ازاین رو این موضوع قابلیت تعقیب جزایی و حقوقی برای مسئولان دولتی و دفاتر اسناد رسمی دارد.

🔹برگه سبزنیروی انتظامی تنها یک برگ تعویض پلاک و معرف مالکیت تلقی می گردد/ رفتارنیروی انتظامی نسبت به قوه مقننه و قضاییه قابل قبول نیست

تجری با تاکید بر اینکه این حق برای دفاتر اسناد رسمی وجود دارد که درمراجع قضایی به ویژه سازمان قضایی نیروی های مسلح نسبت به پیگیری حقوقشان اقدام کنند، افزود: البته درقانون برنامه ششم به صورت صریح اختیار اخذ حقوق دولتی ، مالیات و عوارض برعهده سازمان ثبت گذاشته شده است، ضمن اینکه نمایندگان مجلس با این رویکرد و رویه که این اختیار به موجب قوانین برعهده دفاتر اسناد رسمی می باشد موافقت کردند، یعنی برگه سبز نیروی انتظامی تنها یک گواهی تعویض پلاک تلقی می شود.

🔹سند صادره دردفاتر اسناد رسمی قانونی است/ حکم قوه قضاییه درباره مشروعیت دفاتراسناد برای صدور سند

وی درخصوص استفاده از یک استفساریه ازسوی معاونت قوانین مجلس در این باره، تصریح کرد: این موضوع مربوط به سال گذشته و قبل از تصمیم گیری کمیسیون اصل نود و رای صحن علنی مجلس درخصوص حذف حق اخذ مالیات توسط دفاتر خدمات پلیس بوده است، بنابراین این معاونت جوابیه ای غیرمستند برای رییس مجلس تنظیم نموده که هنوز ریاست مجلس دراین خصوص اظهارنظری نداشته و فاقد ارزش قانونی است، ازین رو استناد پلیس به یک مکاتبه داخلی مجلس با وجود تمام مستندات و احکام متقن قانونی عملی قانون شکنانه و قانون گریزانه است.

🔹ورود کمیسیون اصل نود به تخلفات ناجا در صورت شکایت دفاتر اسناد

نایب رییس کمیسیون اصول نود مجلس، افزود: البته کمیسیون اصل نود درصورت وجود شکایت به این موضوع ورود می کند، اما با توجه به اینکه این رفتار نیروی انتظامی نوعی اقدام خلاف قانون است، باید مسئولان ناجا در اسرع وقت پاسخ دهند.

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:
https://telegram.me/lawpress