رئیس دیوان عدالت اداری:. ✅حدود ۲۰ درصد پرونده‌های دیوان عدالت اداری مربوط به وزارت تعاون است

رئیس دیوان عدالت اداری:
✅حدود 20 درصد پرونده های دیوان عدالت اداری مربوط به وزارت تعاون است
@lawpress

🔹در رتبه دوم سازمان تامین اجتماعی که حدود 18 تا 19 درصد پرونده ها را به خود اختصاص می دهد و در رتبه سوم شهرداری ها و بعد آموزش و پرورش قرار دارد/ميزان

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress