💢کشف ۳۷/۵ کیلوگرم شیره تریاک جاسازی شده در بطری‌های آب معدنی از باک یک دستگاه خودرو سواری توسط ماموران گمرک/گمرک نیوز …

💢کشف 37/5 کیلوگرم شیره تریاک جاسازی شده در بطری های آب معدنی از باک یک دستگاه خودرو سواری توسط ماموران گمرک/گمرك نيوز✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress