💢بیان اسناد و املاک..۱۵) باب دوم: …. ✅تلگرام🔻. ‏

💢بيان #نمودارى_قانون_ثبت اسناد و املاك

15)باب دوم : #عمليات_مقدماتى_ثبت.
#مفقودشدن_سابقه_پرونده_معترض_ثبتی

✅تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress


◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page