سوال❓.. ✅چه کسانی مستحق دریافت هستند؟

سوال❓

✅چه کسانی مستحق دریافت #نفقه هستند؟
🔹آیا پدری که دارای #تمکن مالی برای امرار معاش خود می‌باشد، مستحق دریافت نفقه از فرزندش می‌باشد؟"

❇️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه(نظریه شماره ۳۳۹۴/۷ - ۱۳۸۳/۵/۱۱)
@Lawpress

با عنایت به ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی که مقرر داشته: «کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم سازد.» برای منفق علیه دو شرط برشمرده‌اند: الف: ندار باشد، یعنی فاقد باشد، آنچه را که برای زندگانی فعلی خود احتیاج دارد.
ب: نتواند به وسیله اشتغال به کار وسیله معیشت خود را فراهم سازد. نظر به این که عدم توانایی از اشتغال ممکن است، در اثر کمی سن یا کبر سن یا بیماری یا نقص خلقت و امثال آن باشد، در قانون ملاک‌های مذکور مورد توجه قرار گرفته نه سن معین، لذا تشخیص موضوع در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده است.


✅تلگرام🔻
‏ https://telegram.me/lawpress

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page