💢ابطال مصوبه شورای شهر یزد در دیوان عدالت اداری.. ‏

💢ابطال مصوبه شورای شهر یزد در دیوان عدالت اداری

🔹اخذجریمه به عنوان سد معبر از دستفروشان و مغازه داران غیرقانونی است


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress