✅گیج شدن با تا زدن یک برگ کاغذ. دراهمیت و ضرورت تفکر ونگرش ناخطی

✅گیج شدن با تا زدن یک برگ کاغذ
دراهمیت و ضرورت تفکر ونگرش ناخطی
https://telegram.me/lawpress
یک برگ کاغذ به ضخامت 1/0 ملی متر را تا می زنیم . کاغذ تازده را دوباره تامی زنیم و این کاررا ادامه می دهیم . بعداز50 بار تا زدن ،ضخا مت کاغذ تا خورده چقدر است ؟ قبل ازخواندن ادامه مطلب و پاسخ ، لطفا اندکی درنگ کنید و ضخامت را حدس بزنید ؟؟؟؟

ضخامت کاغذ پس از 50 بار تا خوردن حدود 96 میلیون
( 000/000/96 )
کیلو متر است یعنی فاصله بین کره زمین و خورشید .

به طورمتعارف مقدار حدس انسان های متعارف با پاسخ 96 میلیون کیلومتری ، غیرقابل تصور است . چرا؟

برای اینکه ذهن انسان با رشد و افزایش خطی مانوس است و به خوبی آن را درک می کند. اما درروندها و پدیده هائی که رشد تصاعدی و ناخطی دارند ، مانوس نیست و تصور نتایج و حاصل ازاین افزایش های غیر خطی بسیار دشوار است .

🔹اهمیت موضوع درچیست ؟

دراین است که درجامعه بشری و کشورها ، تعداد قابل توجه ای از روند و پدیده ها ، رشد غیرخطی دارند ( هم رشد مثبت و هم رشد منفی ) .

رشد و پیشرفت همه جانبه چین در 3 دهه اخیر ، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق ، خشک و بیابان شدن بخش بزرگی از افریقا در 6 دهه اخیر ، اختلاف فاحش درآمد ثروتمندان و فقیران و کم درآمدها درامریکا ، کشورهای پیشرفته و همه کشورها و ... اما اهمیت این موضوع دررهبری ومدیریت کشورها ، سازمان ها و شرکت ها چیست ؟ ....

منبع : کتاب قوی سیاه /

هنرشفاف اندیشیدن /
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress