✅برگ تشخیص مهمترین رکن در اراضی ملی

✅برگ تشخیص مهمترین رکن در اراضی ملی
@lawpress

🔹در راستای ملی اعلام نمودن اراضی، اولین قدم، مرحله تشخیص و شناسایی است.

🌀 مراحل الزامی صدور برگ تشخیص:

1- کارشناس مربوطه می بایست با مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک، سوابق ثبتی پلاک، تحدید حدود ثبتی، نقشه ثبتی، تعداد پلاک های فرعی و اسامی مالکین را از اداره ثبت اسناد اخذ می نماید .

2- سپس با مراجعه به امور اراضی، میزان اراضی (اصلاحات اراضی) سوابق اصلاحات اراضی، میزان نسق زراعی کشاورزان و میزان مساحت اراضی کشاورزی و باغات را از اداره امور اراضی می گیرد.

3-در مرحله بعد به اتفاق مهندس نقشه بردار به محل وقوع پلاک مراجعه و تحقیقات محلی را از معتمدین و ریش سفیدان و بزرگان روستا در خصوص نحوه و میزان اراضی کشاورزی سئوال می نمایند.

4-در نهایت سوابق و حدودات ثبتی را در محل و با کمک اهالی محل پیاده می نمایند و به استناد تبصره 3 ماده 2 قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور مصوب (27/10/1341) عرصه و محاوط تأسیسات و خانه های روستایی و همچنین زمین های کشاورزی و باغات را از عرصه های ملی و جنگلی مشخص می نمایند که این اقدامات را تشخیص و شناسایی می نامند ونتیجه را در فرم های مشخصی صورت جلسه می نمایند.

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress