✅دادستان تهران: خرید و فروش ارز در معابر جرم است.. جعفری دولت آبادی:

✅دادستان تهران: خرید و فروش ارز در معابر جرم است

جعفری دولت آبادی:

🔹یک بار دیگر به کسانی که در معابر به خرید و فروش ارز اقدام می‌کنند، هشدار می دهم.

🔹کسانی که در حال حاضر محکوم شده‌اند یا دستگاه کارتخوان (POS‌) در خیابان به همراه داشته‌اند یا مقادیر بسیار زیادی ارز از آنها کشف شده است. برخی هم چهره‌های پنهان این نحوه توزیع ارز هستند. دستگاه‌های نظارتی و امنیتی این افراد را نظارت می‌کنند. به نوبت سراغ آنها خواهیم رفت./ایرنا

✔️کانال بازارسرمایه @stockmarket_press 🔜