✅جلسه نقد رأی باموضوع حق طلاق زوجه به دلیل نابارور بودن زوج

✅جلسه نقد رأی باموضوع حق طلاق زوجه به دلیل نابارور بودن زوج
https://telegram.me/lawpress
چهل و نهمین جلسه نقد رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران با حضور قضات محترم این دادگاه روز سه شنبه 18 آبان ماه 1395 در محل سالن ولایت این دادگاه برگزار گردید.

موضوع این جلسه "حق طلاق زوجه به دلیل نابارور بودن زوج" بوده است. یکی از شروط ضمن عقدی که در سند ازدواج درج شده است و معمولا طرفین آن را می پذیرند توکیل زوجه برای طلاق در صورت نابارور بودن زوج است. این شرط گاهی به صورت مقید به زمان معین و گاهی بدون قید زمان درج می گردد. سوال مورد بررسی در این جلسه که آراء متفاوتی درباره آن از دادگاه ها صادر شده است این بود که اگر زوج قادر به فرزند آوری از طرق طبیعی نباشد ولی از طرق غیر طبیعی و با روش های درمان جدید زوج بتواند فرزند آوری کند، آیا موضوع این شرط ضمن عقد همچنان محقق است؟ به تعبیر دیگر آیا منظور از امکان باروری و فرزند آوری که در این شرط درج شده است تنها فرزند آوری از طریق طبیعی است یا طرق غیر طبیعی را نیز شامل می شود به طوری که در صورت امکان فرزندآوری از طرق غیرطبیعی موضوع این شرط منتفی خواهد بود و زن حق طلاق نخواهد داشت؟ برخی قضات معتقد بودند موضوع این شرط تنها فرزند آوری از طریق طبیعی است زیرا طرق غیر طبیعی نیازمند اذن زوجه است. این روش ها ملازم با اموری است که ممکن است زوجه مایل به پذیرش آنها نباشد و برای او عسر و حرج به همراه داشته باشد. بنابراین تازمانی که رضایت خود را به این روش ها اعلام ننماید و به علاوه اقدام به فرزند آوری از این طرق منجر به تولد فرزند نگردد، موضوع شرط مذکور محقق است و او حق طلاق دارد. اما در مقابل برخی دیگر از قضات با تکیه بر لزوم حفظ بنیان خانواده معتقد بودند در چنین مواردی زوجه حق طلاق نخواهد داشت زیرا در صورت امکان فرزند آوری از این طرق دیگر موضوع این شرط محقق نیست. اکثر قضات حاضر در جلسه به صحت نظریه اول که معتقد بود موضوع شرط ضمن عقد سند ازدواج تنها امکان فرزند آوری از طرق طبیعی است رأی دادند.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress