✅نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۶ فردا اعلام می‌شود …نتایج از طریق سایت اینترنتی این سازمان به نشانی www

✅نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد سال 1396 فردا اعلام می شود.

نتایج از طریق سایت اینترنتی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org منتشر می شود👇
‏https://telegram.me/lawpress