✅رفع ابهام از برخی مواد طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر / با تصویب نهایی این طرح ۴ هزار محکوم به اعدام نجات پیدا می‌

✅رفع ابهام از برخی مواد طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر / با تصویب نهایی این طرح ۴ هزار محکوم به اعدام نجات پیدا می کنند
@Lawpress

یحیی کمالی پور عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ‌ملت در تشریح نشست امروزیکشنبه( 2مهر) کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در این جلسه موادی از لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان بررسی و به تصویب رسید.

🔹 همچنین در خصوص رفع ابهامات طرح الحاق یک ماده به بند (ت) قانون مبارزه با موادمخدر ارجاعی شورای نگهبان که به میزان ساخت، تولید، توزیع، فروش و وارد کردن مواد و وزن آنها برای مجازات اعدام اشاره شده است گفت: در این جلسه با حضور قائم مقام دبیر شورای نگهبان، طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر در خصوص کاهش مجازات اعدام بررسی شد که با نظر مساعد شورای نگهبان این طرح به تصویب رسید و ابهامات آن رفع شد و برای رفع ابهام به صحن علنی ارجاع شد تا با تصویب نهایی نمایندگان به شورای نگهبان ارسال شود اما به نظر می رسد با توجه به حضور قائم مقام دبیر شورای نگهبان در جلسه کمیسیون قضایی و حقوقی، این طرح دیگر در مسیر با مشکلی مواجه نخواهد شد.

🔹 پیش از این شورای نگهبان سه ابهام به بند (ت) این قانون گرفته بود که یکی از این اشکالات مربوط به تخفیفات بود و موضوع دیگر این بود که باید به صورت شفاف مشخص شود که عفو مقام معظم رهبری شامل تخفیفات می شود یا نمی شود که رفع ابهام آن انجام شد و تاکید کردیم که عفو رهبری مستثناست.

🔹 موضوع سوم نیز در خصوص تسری مواد 4 و 8 به قانون جدید بود که آیا این دو قانون با یکدیگر قابل تطبیق بوده و یا نبوده اند که ابهام جزئی آن نیز برطرف شد.

🔹با تصویب نهایی این طرح در صحن علنی مجلس و تائید آن توسط شورای نگهبان، می توان گفت که حدود 3 یا 4 هزار نفر گفت از زندانیانی که حکم اعدام برای آن ها صادر شده است مشمول این قانون شده و از اعدام نجات پیدا می کنند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه آیا این قانون شامل افرادی که در حال حاضر برای آن ها حکم اعدام صادر شده نیز می شود، تصریح کرد: با توجه به اینکه قانون عطف ما به سبق می شود و ما در این قانون نیز ذکر کردیم که شامل افرادی که حکم آن ها صادر شده است، بشود و به همین دلیل حکم آن هایی که حکم اعدام گرفته اند، در صورتی که مشمول مواد این قانون شوند، حکم آن ها برمی گردد.


🔻متن طرح مصوب الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر در صحن علنی مجلس👇

ماده 45- مرتکبین جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد‌ فی الارض می باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روان‌گردان محکوم و در غیر این صورت حسب مورد «مشمولین به اعدام» به «حبس درجه یک تا سی سال» و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و «مشمولین به حبس ابد» به حبس و جزای نقدی درجه 2 و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرایم مواد مخدر و روانگردان محکوم می‌شوند.»

الف- «مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکاء، حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأمورین سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند. (منظور از سلاح در این بند سلاح سرد و سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 7/6/1390 می باشد)

ب- «در صورتی که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده 130 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از 18 سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.»

پ- مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرایم موضوع این قانون سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.»

ت- ساخت، تولید، توزیع، فروش و وارد کردن، مواد موضوع ماده 4 قانون مشروط بر اینکه بیش از 50 کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده 8 قانون مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و در خصوص سایر جرایم موضوع ماده 8 در صورتی که بیش از 3 کیلوگرم باشد.» اجرای این بند نسبت به مرتکبان قبل از لازم الاجرا شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای الف، ب یا پ است.

تبصره- در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از 5 سال دارد، در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در مورد مصادیق تبصره ماده 38 ، مرتکب از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی بهره مند نخواهد شد. در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت 5 تا10 سال تعلیق کند.

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress