وی تصریح کرد: به همین دلیل اقدامات قانونی پلیس راهنمایی و رانندگی که مورد تایید دیوان عدالت اداری نیز قرار گرفته اجرایی شده و استن

وی تصریح کرد: به همین دلیل اقدامات قانونی پلیس راهنمایی و رانندگی که مورد تایید دیوان عدالت اداری نیز قرار گرفته اجرایی شده و استنباط دفاتر اسناد رسمی از مفاد ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بر مبنای اجباری بودن ثبت نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی ضمن متحمل هزینه مالی کردن مالکین وسایل نقلیه باعث تحمیل مراحل اداری غیرضروری در مسیر شهروندان شده است تا جایی که کانون سردفتران و دفتر یاران برای شفاف‌سازی میزان هزینه‌های دریافتی برای ثبت نقل و انتقال وسایل نقلیه جدولی را ارائه کرده که بر اساس آن در تجزیه مبالغ دریافتی سهم کانون و نماینده ثبت و کارکنان و غیره در کنار سایر موارد نظیر مبلغ مالیات یک درصد مبلغ سند ،حق الثبت۵/۰درصد مبلغ سند ،مالیات بر ارزش افزوده ،هزینه سند الکترونیکی ،دریافتی سر دفتر و درصد حق التحریر سر دفتر نسبت به هزینه سند مورد اشعار قرار گرفته است؛ لیکن مشخص نیست چرا شهروندان باید برای هر ثبت نقل و انتقال سهم کانون ، نماینده ثبت و کارکنان را پرداخت کنند، در صورتی که کانون در مسیر خدمات به شهروندان قرار ندارد و برای هماهنگی امور دفاتر اسناد رسمی با عضویت دفاتر ایجاد شده است.

رییس پلیس راهور ناجا در پایان خاطرنشان کرد: با این وصف اصلح است هم افزایی دستگاههای اجرایی منجر به کاهش بار مالی وارده بر مردم و ایجاد تسهیلات خدمت آسان برای آحاد جامعه باشد و در سال اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل سعی در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان شود.
@lawpress