✅تکالیف کارفرما در قبال کارگر در بدو استخدام.. 🔹بیمه کردن کارگران از روز اول (ماده ۱۴۸)

✅تکالیف کارفرما در قبال کارگر در بدو استخدام

🔹رعایت حداقل مزد، کمتر از مزد قانونی نباشد( ماده 42 )

🔹بیمه کردن کارگران از روز اول (ماده 148)

🔹رعایت حداکثرساعت کار در هفته 44 ساعت برای کارگران عادی(ماده 51)

🔹اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه(ماده 49 )

🔹رعایت مقررات وضوابط فنی وبهداشت کارتوسط کارگر وکارفرما(ماده 95 وتبصره 2)

🔹الزام به تعطیل یک روز در هفته(ماده 62 وتبصره 1)/منبع:دانستنی های کارگر


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Zanjan_law