✅مراسم پایلوت اسکن دفتر جاری با حضور رییس کانون سردفتران و دفتریاران برگزار شد/ایسنا

✅مراسم پایلوت اسکن دفتر جاری با حضور رییس کانون سردفتران و دفتریاران برگزار شد/ایسنا https://telegram.me/lawpress