✅تدوین دستورالعمل کنترل، نظارت و پایش مجرمین سابقه‌دار در معاونت حقوقی قوه قضاییه

✅تدوین دستورالعمل کنترل، نظارت و پایش مجرمین سابقه‌دار در معاونت حقوقی قوه قضاییه
https://telegram.me/lawpress
مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه گفت:
🔹در این دستورالعمل تشکیل ستادهای کشوری، استانی و در هر حوزه قضایی تحت عنوان ستاد کنترل مجرمین سابقه‌دار، حرفه‌ای و خطرناک پیش‌بینی شده است و تحت نظارت عالیه دادستان کل کشور و با حضور کلیه دستگاه‌های ذیربط و نیروهای انتظامی و امنیتی وظیفه سیاست‌گذاری ، هدایت و تعیین خط‌‌مشی در جهت اهداف مندرج در این دستورالعمل را بر عهده دارد.

🔹به موجب این دستورالعمل بانک اطلاعاتی اختصاصی این گروه از مجرمین در کشور تشکیل خواهد شد و کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط موظفند تا اطلاعات لازم را به اشتراک بگذارند.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress