💢تکذیبیه مرکز مشاوران قوه قضاییه در خصوص ثبت نام در سامانه مرکز ملی پایش کسب و کار و مخالفت با آن …

💢تکذیبیه مرکز مشاوران قوه قضاییه در خصوص ثبت نام در سامانه مرکز ملی پایش کسب و کار و مخالفت با آن✅کانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress


◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page