از آیت الله خامنه‌ای.. 🔸عدم تخلیه ملک پس از پایان اجاره

#استفتا از آيت الله خامنه اي

🔸عدم تخلیه ملک پس از پایان اجاره
https://telegram.me/lawpress
❓اگر کسی ملکی را اجاره کرد و پس از مدت تعیین شده تخلیه نکرد، چه حکمی دارد؟
✅📝بدون اجازه مالک، بعد از مدّت اجاره، حکم غصب را دارد.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress