✅ارسال مجدد نامه بازپرس به وزارت اطلاعات برای پیگیری پیامک‌های تهدیدآمیز به خبرنگاران

✅ارسال مجدد نامه بازپرس به وزارت اطلاعات برای پیگیری پیامک‌های تهدیدآمیز به خبرنگاران

یکی از وکلای مدافع تعدادی از روزنامه‌نگاران گفت: بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه مجددا نامه‌ای را به پیوست نامه قبلی به معاونت داخلی وزارت اطلاعات نوشته و درخواست فوریت برای اعلام نتیجه موضوع پیامک‌های تهدیدآمیز ارسالی به برخی از خبرنگاران کرده است.

سارا نجیمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا با بیان این مطلب گفت: در تاریخ ششم مردادماه سال جاری بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه نامه‌ای را خطاب به وزارت اطلاعات فرستاد تا این وزارتخانه استعلامات و تحقیقات لازم را راجع به شماره تلفن ها و پیامک های ارسالی انجام دهد.

وی ادامه داد: بر همین اساس بازپرس مجددا نامه‌ای را به پیوست نامه قبلی به معاونت داخلی وزارت اطلاعات فرستاد و درخواست فوریت برای اعلام نتیجه کرد و قرار است تا زمان حصول نتیجه، هر چند وقت یکبار این نامه تجدید شود.

نجیمی گفت: سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه امروز گله داشتند که متاسفانه رسانه‌های زرد اطلاعات غلطی را ارایه داده اند مبنی بر اینکه این پیامک ها مرتبط با قوه قضاییه بوده است؛ در صورتی که از زمانی که این پرونده تشکیل شده دادسرای فرهنگ و رسانه همکاری خوبی داشته است.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:
https://telegram.me/lawpress