✅عضو کمیسیون قضایی مجلس: سازمان زندان‌ها به جهت افزایش زندانیان به شدت تحت فشار است/جمعیت زندانیان باعث شده نتوانیم به اهداف خود ب

✅عضو کمیسیون قضایی مجلس:سازمان زندان‌ها به جهت افزایش زندانیان به شدت تحت فشار است/جمعیت زندانیان باعث شده نتوانیم به اهداف خود برای اقدامات اصلاحی در زندان ها برسیم.
‏https://telegram.me/lawpress