✅سایت «رویداد ۲۴» مجرم شناخته شد. ✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:

✅سایت «رویداد 24» مجرم شناخته شد
@lawpress
🔻سخنگوی هیئت منصفه مطبوعات در گفت وگو با میزان تصریح کرد: سایت «رویداد 24» به اتهام توهین به مقامات عالی نظام، با اکثریت آراء مجرم شناخته شد.

🔻وی افزود: هیئت منصفه مطبوعات استان تهران با اکثریت آراء متهم را مستحق تخفیف دانست.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:
https://telegram.me/lawpress