✅کلاهبرداری میلیاردی شرکت لیزینگ خودرو کاران «سبلان نوین» از ۴۵۰ نفر مالباخته

✅کلاهبرداری میلیاردی شرکت لیزینگ خودرو کاران "سبلان نوین" از 450 نفر مالباخته

مدیران شرکت لیزینگ خودرو کاران "سبلان نوین" دستگیر شدند
شکات به دادسرای ناحیه 2 مراجعه کنند
‏https://telegram.me/lawpress