✅رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه: نتایج فراخوان دریافت پروانه تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تا۴ آبان از طریق سامانه

✅رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه:نتایج فراخوان دریافت پروانه تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تا۴ آبان از طریق سامانه www.adliran.ir اعلام می‌شود.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:
https://telegram.me/lawpress