🔹سند فروش زن برده در موصل از سوی داعش!.. ✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ‏

🔹سند فروش زن برده در موصل از سوی داعش!

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress