✅چنانچه ناظرى در گزارشات مرحله‌ای ایراداتی که وجود دارد را به شهرداری اعلام نماید ولى بعدا در مرحله پایانکار یا فروش ساختمان اعلام

✅چنانچه ناظرى در گزارشات مرحله ای ایراداتی که وجود دارد را به شهرداری اعلام نمايد ولى بعداً در مرحله پايانكار يا فروش ساختمان اعلام نمايد كه موارد خلاف مورد تاييد است ، آيا تبعاتى براى او خواهد داشت ؟
@Lawpress

🔷پاسخ:اينگونه نيست كه اگر مهندس ناظري گزارش خلافي تسليم مرجع صدور پروانه ساختماني كرد ، بعداً بدون برطرف شدن آن ايراد مبادرت به تأييد كار كند، هيچگونه تبعاتي نخواهد داشت، چرا كه اين اقدام كه در واقع اقدام به گزارش خلاف واقع است ميتواند نتايج زير را بدنبال داشته باشد:

١- صرف گزارش خلاف واقع به استناد نصّ صريح تبصره ٧ماده ١٠٠ قانون شهرداري اصلاحي ٥٨/٦/٢٧ و ماده ٩١ آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي اصلاحي ٩٤/١٢/٥ تخلف بوده و مجازات انتظامي دَارد.

٢- اگر موضوع گزارش خلاف در آينده آسيب ببيند و منجر به ورود خسارت مالي شود و خسارت مذكور ناشي از گزارش خلاف واقع ياد شده باشد وفق ماده ٥٢٠ قانون آيين دادرسي مدني مصوب ٧٩/١/٢٧و باستناد ماده ١ قانون مسؤوليت مدني مصوب ٣٩/٢/٧ گزارش دهنده بايد خسارت وارده را جبران كند.

٣- اگر گزارش ناظر سببيّتي در وقوع حادثه جاني داشته باشد مستنداًبه تبصره ذيل ماده ١٤٥ قانون مجازات اسلامي مصوب ٩٢/٢/١ گزارش دهنده مقصر تلقي شده حسب ماده ٦١٦ قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات به مجازات حبس بين يك تا سه سال علاوه بر پرداخت ديه محكوم خواهد شد.

علي هذا اينگونه نيست كه ناظر يك ساختمان با خيال راحت بتواند گزارشهاي صدو نقيض بدهد و اصطلاحاً جان سالم به در ببرد./دكتر حسن حس زاده


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress