✅حداقل حقوق کارگران با ۱۴٫۵ درصد رشد از ٨١٢ هزارتومان به ٩٣٠ هزارتومان رسید

✅حداقل حقوق كارگران با ۱۴.۵ درصد رشد از ٨١٢ هزارتومان به ٩٣٠ هزارتومان رسيد
https://telegram.me/lawpress
🔹در آخرين جلسه شورای عالی كار، نمايندگان كارگران كارفرمايان و دولت تصميم گرفتند حقوق كارگران برای ساير سطوح مزدی ١٢ درصد به اضافه روزانه ٦٧٦٨ ريال افزايش يابد.
🔹آغاز جلسه ديروز سه شنبه ساعت ۱۵ و پايان جلسه روز چهارشنبه ساعت ۵ صبح امروزبود.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://t.me/joinchat/AAAAAD6uBvHJba0Lif1OHg