🔹آیین نامه نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث.. ✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ‏

🔹آيين نامه نحوه توقيف وسايل نقليه فاقد بيمه نامه شخص ثالث

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress