✅دستگیری سه جیب بر حرفه‌ای اتوبوس BRTدرتهران.. ✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:

✅دستگیری سه جیب بر حرفه ای اتوبوس BRTدرتهران

/ پلیس آگاهی ازمالباختگان دعوت کردکه برای شناسایی وپیگیری شکایت به پایگاه سوم آگاهی درخیابان خرمشهر–میدان نیلوفر مراجعه کنند/ ایرنا
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:
https://telegram.me/lawpress