✅مجلس، مقامات سیاسی را مشمول قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان ندانست

✅مجلس، مقامات سیاسی را مشمول قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان ندانست
@Lawpress
🔹نمایندگان مجلس در جلسه‌ علنی صبح امروز (یک‌شنبه) طرح استفساریه تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را به تصویب رساندند.

🔹در این استفساریه عنوان شده بازنشستگانی که به واسطه انتصاب یا انتخاب در یکی از سمت‌های مذکور در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و همطرازان آنها به کارگیری می‌شوند از شمول ممنوعیت این قانون مستثنی هستند و هر سمتی در زمان بازنشستگی یا قبل از آن داشتند ملاک نیست.

🔹مقامات مذکور در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمت کشوری عبارتند از: رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس، معاونین رئیس‌جمهور، استانداران، سفرا و معاونین وزرا.

✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress