🔹۲میلیون و ۸۰۸ هزار نفر مصرف کننده مستمر مواد مخدر در ایران/ایسپا.. ‏

🔹۲میلیون و ۸۰۸ هزار نفر مصرف کننده مستمر مواد مخدر در ایران/ايسپا

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress