چکیده:. ✅معافیت مدارس از پرداخت مالیات لغو شد. رسیدگى: هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

چكيده:
✅معافیت مدارس از پرداخت مالیات لغو شد
@Lawpress

🔹مرجع رسيدگى:هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد
🔹کـلاســه پــرونـــده :
هـ ع /95/434
🔹شماره دادنامه :
112
🔹تاریخ: 29/6/96
🔹شـاکــی :
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان وزارت آموزش و پرورش
🔹طرف شکایت :
شهرداری قم
🔹مـوضـوع شکایت و خـواستـه :
ابطال بخشنامه شماره 153256 مورخ 5/7/94 شهرداری قم

🔻متن مقرره مورد شکایت
بخشنامه شماره 153256 – 5/7/94
با عنایت به اینکه در مورد بقاء معافیت از عوارض مراکز آموزشی ، مندرج در قانون صدور مجوز احداث بنا ( پروانه ساختمان و بروکف ) برای فضاهای آموزشی ، مصوب فروردین ماه 1386 و ماده 26 قانون نوسازی ، مصوب 1347 ، شهرداری های مناطق استعلام می نمایند ، بدینوسیله اعلام می دارد : برابر مفاد تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 ، که قانون موخر می باشد کلیه قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها ملغی گردیده و با توجه به حکم مقرر در تبصره ذیل ماده 181 قانون برنامه پنجم توسعه که قانون بالادستی است ، اعمال هرگونه تخفیف و بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری ها توسط دولت و قوانین مصوب را منوط به تامین آن از بودجه عمومی سالانه کشور دانسته و در غیر اینصورت آن را ممنوع اعلام نموده است ، مقتضی است به واحدهای تابعه ابلاغ فرمایید برابر مفاد احکام قوانین موخر اقدام نمایند .
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت شاکی به موجب دادخواست تقدیمی به دیوان عدالت اداری اعلام داشته است که شهرداری قم با صدور بخشنامه شماره 153256 مورخ 5/7/94 کلیه قوانین و مقررات مربوط به اعطاء معافیت و تخفیف از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها را مستنداً به مفاد تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 ملغی نموده و این در حالی است که کانون پرورش فکری به موجب ماده واحده بروکف مصوب 22/1/86 مجلس شورای اسلامی از پرداخت عوارض معاف می باشد و اعلام داشته است که قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون عام و مؤخر و ماده واحده فوق الذکر قانون خاص و مقدم است لذا مستنداً به اصول و قواعد حقوقی از آنجائی که عام لاحق ناسخ خاص سابق نمی باشد تقاضای ابطال بخشنامه فوق الذکر را نموده است .


📝رأی هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد
@Lawpress
با عنایت به اینکه به موجب تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 که موخر بر قانون صدور مجوز احداث بنا برای فضای آموزشی مصوب 1386 مجلس شورای اسلامی می باشد در قانون موخر صراحتاً به لغو موارد معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها ودهیاری ها اشاره شده است . بنابراین بخشنامه شماره 153256 مورخ 5/7/94 شهرداری شهر قم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و بـه استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صـادر می شود . این رأی ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است .

🔹پیـرزاده_نائب رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی واسناد
دیوان عدالت اداری #دادنامه

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress