💢میزان میل مردم ایران به خشونت

💢میزان میل مردم ایران به خشونت

💢میزان میل مردم ایران به خشونت

🔹نتایج این پیمایش ملی ایسپا در طرح سنجش فرهنگ سیاسی مردم ایران، نشان می­ دهد میل به خشونت در بین مردم ایران کم است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شهروندان بالای ۱۸ سال کشور(شهری و روستایی) بوده اند و تعداد نمونه آماری برابر با ۴۸۹۰ نفر بوده است. در این طرح بیش از ۲۰ شاخص فرهنگ سیاسی مردم ایران مورد سنجش قرار گرفت.
🔹شاخص میل به خشونت با ۴ گویه زیر مورد سنجش قرار گرفته است به گونه ای که در هر گویه پاسخگو می­ بایست نظر خود را بر روی طیف ۵ قسمتی (کاملاً مخالفم، مخالفم، مردد، موافقم و کاملاً موافقم) اعلام می­نمود:
۱. اگر گروهي از مردم در اعتراض به چيزي تظاهرات كنند، پليس حق دارد با خشونت آن‌ها را سركوب كند.

۲. بايد به دولت اختيارات بيشتري براي سركوب و از بين بردن كساني كه با دولت موافق نيستند داده شود.

۳.اگر كسي مشكوك به انجام جرمي باشد، پليس حق دارد با كتك از او اعتراف بگيرد.

۴.مجازات مجرمان جلوی چشم همه مردم برای پیشگیری از جرم و اداره جامعه ضروری است./ايسپا


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress


◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page