آیت الله نوری همدانی:. ✅دریافت دیرکرد حرام و نوعی ربا است

آیت الله نوری همدانی:
✅دریافت دیرکرد حرام و نوعی ربا است
@Lawpress

🔹دیرکرد در اسلام نوعی رباخواری است چرا که اسلام تأکید دارد که در قبال پول، پولی داده نشود ولی امروز برخی بانک‌ها در قبال تأخیری که در بازگشت سرمایه داده می‌شود، پول می‌گیرند که این رباست.
🔹نباید بابت تأخیر زمانی پولی از مردم گرفت و بیشترین نامه‌های مردمی به ما در همین رابطه است، دیرکرد حرام و نوعی ربا است/فارس

✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress