✅حکم فیفا علیه پرسپولیس و طارمی/ محرومیت٤ماهه طارمی و جریمه ٧٨٩٥٠٠ یورویی/مهلت٣٠روزه برای پرداخت.. ‏

✅حكم فيفا عليه پرسپوليس و طارمي/ محروميت٤ماهه طارمي و جريمه ٧٨٩٥٠٠ يورويي/مهلت٣٠روزه براي پرداخت

🔹اين حكم در دادگاه بين المللی ورزش ظرف ۲۱روز ازتاریخ ابلاغ قابل اعتراض است👇
https://t.me/Lawpress ‏