💢تبدیل مجازات حبس به انجام خدمات عمومی رایگان ازنوع خرید کامپیوتر و لوازم آن و چاپگر و دستگاه پرینت سه بعدی برای مدرسه … …

💢تبدیل مجازات حبس به انجام خدمات عمومی رایگان ازنوع خرید کامپیوتر و لوازم آن و چاپگر و دستگاه پرینت سه بعدی برای مدرسه … …

💢تبدیل مجازات حبس به انجام خدمات عمومی رایگان ازنوع خرید کامپیوتر و لوازم آن و چاپگر و دستگاه پرینت سه بعدی برای مدرسه ...
#مجازات_جایگزین_حبس


✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page