❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي/مطالب کاربردی و رویه های قضایی/اخبار و نکات کاربردی آزمونهای حقوقی 🔷مدیر کانال: وحید تلخابی فرد، وکیل پایه یک دادگستری ✍️ارتباط با مدیر کانال:👇 @ilawpress


💢تمدید مهلت ثبت درخواست پرداخت جریمه مشمولان غایب.. سازمان وظیفه عمومی ناجا اعلام کرد:

🔹متقاضیان واجد شرایط قانون جریمه مشمولان غایب تا پایان روز کاری بیستم فروردین سال ۹۸ فرصت دارند درخواست خود را از طریق دفاتر (پلیس+۱۰) ثبت کنند. / ایلنا …✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻. ‏. ‏. ◀️اینستاگرام🔻. ‏www. instagram. com/lawpress_page ...
  • گزارش تخلف

چکیده:. رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۸/۱۵

🔹شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۱۶۳. ⚫️رای دیوان. فرجام‌خواهی آقای ح. ر. با وکالت خانم الف. ر. نسبت به دادنامه شماره ۸۶۶ ۹۲ مورخ ۲/۴/۹۲ شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی که در جهت تأیید رأی بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه به خواسته زوجه فرجام‌خوانده انشاء گردیده وارد و موجه نیست زیرا زوجه فرجام‌خواه به شرح دادخواست تقدیمی به لحاظ عدم پرداخت به مدت بیش از شش ماه و عدم ایفاء حقوق واجبه زن و بدون عذر موجه از طرف زوج و تحقق بندهای ۱و۸ مقید در سند ازدواج فی‌ما‌بین درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش و تجویز اعمال وکالت تفویضی از طرف زوج در سند ازدواج جهت اجرای صیغه طلاق نموده و مستندات پیوست پرونده حاکی از آن است که زوج فرجام‌خواه به‌موجب دادنامه قطعیت یافته شماره ۱۹۶۶ مورخ ۸/۹/۹۰ صادره از شعبه ۱۶ دادگاه حقوقی مشهد به پرداخت نفقه جاریه زوجه از تاریخ ۳۰/۶/۹۰ از قرار ماهیانه مبلغ یک‌صد هزار تومان و هم‌چنین به تهیه مسکن و اثاث‌البیت محکوم گردیده و علی‌رغم صدور اجرائیه و برگ جلب نامبرده تا تاریخ تقدیم دادخواست طلاق (۱/۶/۹۱) به تکلیف قانونی خود در پرداخت نفقه جاریه معینه ...
  • گزارش تخلف

✅وکیل در مقام دفاع چه باید بکند؟ (۲).. ✍️بهمن کشاورز

که در پی «حل معضل» هستند فقط وقتی ورود به دعوا را توصیه می‌کنند که این اقدام را در جمع بندی نهایی، فی الجمله، به نفع موکل ارزیابی کنند …🔹حق این است گفته شود هیچ وکیلی نیست که همواره در یکی از این قالب‌ها بگنجد. واقعیت این است وکلا با توجه به طبایع بشری ممکن است در حالات و پرونده‌های مختلف در نقش‌های متنوعی ظاهر شوند. و یا، حسب مورد، در هر یک از پرونده‌ها یکی از جنبه‌های پیش گفته پر رنگ‌تر باشد …🔹اما احتمالا هر وکیل، در تحلیل نهایی، الگو و ساختار شخصیتی ویژه‌ای دارد که هنگام تصمیم گیری در خصوص اظهار نظر مشورتی و راهنمایی موکل، ظاهر می‌شود. و به عنوان جنبه غالب شخصیت او راه را بر بروز سایر جنبه‌ها که بر شمردیم، می‌بندد …🔹بی گمان ممکن است ضرورت‌های هر پرونده قرار گرفتن وکیل در یکی از قالب‌های پیش گفته را ایجاب کند. همچنین ممکن است بعضی از وکلا و برخی از موکلان، بعضی قالب‌ها را بر برخی دیگر ترجیح دهند. انکار این موضوع فرار از واقعیت و «خود گول زنی» است.. 🔹اما آنچه به عنوان قاعده کلی قابل توصیه است، این است بدون توجه به اینکه کدام قالب رفتاری - یا ترکیبی از قالب‌های رفتاری- در هر مورد خاص ب ...
  • گزارش تخلف

✅آخرین اخبار درباره ظرفیت آزمون وکالت سال ۹۸ و تکمیل ظرفیت سال ۹۷

امینی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم با اشاره به اینکه چند ماه است خودش، رییس اسکودا و آقایان ثابت‌قدم و مالکی به صورت هفتگی و منظم در جلسات کمیسیون قضایی در مورد طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت حضور دارد، اظهار کرد: این طرح که بیشتر مواد اولیه آن مورد تأکید طراحان بود در کمیسیون مورد تأیید قرار نگرفت. 🔹وی با بیان اینکه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به این نتیجه رسیده‌ است که ظرفیت و سنجش علمی باید وجود داشته باشد، افزود: نگرش جامعه وکالت نیز این است که باید در جذب همت بیشتری کرد و من می‌توانم این قول را به دوستان بدهم، تا زمانی که من مدیریت کانون مرکز را بر عهده دارم به ظرفیت جذب اضافه می‌شود و کم نمی‌شود …🔹امینی طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت را بی‌اساس دانست و با بیان اینکه هدف از آن گرفتار کردن دادگستری و کانون وکلا به نابسامانی، چالش و درگیری است، گفت: هر چند که طراحان از ١٠ نفر که غالبا خارج از کمیسیون قضایی و نامطلع از پشت‌پرده‌ها هستند، امضا جمع کردند و به هیئت رئیسه هم بردند اما با توجه به جلسات زیادی که با نمایندگان محترم مجلس و کمیسیون داشتیم با اطمینان میگویم که ...
  • گزارش تخلف

✅آیا مجازات‌های جایگزین حبس در همه محاکم قابلیت اجرایی دارد؟

جایگزین حبس، تاسیس جدیدی است که در قانون مجازات اسلامی‌ اخیرالتصویب به مقررات جزای عمومی‌اضافه شده است، لذا مفاد مواد مربوط به آن آمره بوده و باید در تمامی‌محاکم مورد عمل قرار گیرد مگر جایی که به حکم قانون استثناء شود …🔹بستر اجرایی وشرط برخورداری از مجازات‌های جایگزین حبس وجود جهات تخفیف است و بر اساس آنچه در تبصره ۲ ماده ۳۸ آمده است، نمی‌شود جایی‌که جهات تخفیف وجود دارد هم از مجازات جایگزین و هم از سایر شکل‌های تخفیف استفاده کرد، زیرا قانونگذار گفته است: «هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در موارد خاصی پیش‌بینی شده باشد، دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد»؛ بنابراین محاکم نظامی‌ناچار هستند یا به مجازات‌های جایگزین موضوع مواد مندرج در فصل نهم قانون مجازات اسلامی یا مقررات مندرج در قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح (مواد ۳ به بعد) عمل کنند …🔹باتوجه به اینکه قانون مجازات اسلامی‌سال ۱۳۹۲ متاخر از قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح است و حاکم بر مقررات قبلی است، مواد مربوط به تخفیف مندرج در قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح نسخ ضمنی شده است …🔹مجازات‌های جایگزین نسبت ...
  • گزارش تخلف

چکیده:. ✅در صورت وجود تعارض در اسناد ثبتی، رفع تعارض از آن، در صلاحیت هیأت نظارت ثبت است

رای نهایی: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴. 🔹شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۷۲۷. ⚫️رای بدوی. درمورد دادخواست خانم‌ها (ز.)، (ب.)، (ر.)، (م.) و (ف.)، شهرت همگی (الف. غ.) با وکالت آقایان (ح. ز.) و (ح. م.) به طرفیت آقای (ر. س.) به خواسته از قسمتی ازپلاک ثبتی ۹۶۸ فرعی از ۲۳۹۵ اصلی بخش ده تهران مقوم به (۰۰۰/۰۰۱/۵۰) ریال، قلع و قمع بنا مقوم به (۰۰۰/۰۰۱/۵۰) ریال، مطالبه اجرت المثل از تاریخ ۳/۳/۵۰ لغایت ۱۵/۲/۸۹ با جلب نظر کارشناسی با احتساب کلیۀ خسارات دادرسی و حق الوکاله با توجه به محتویات پرونده و پاسخ استعلام ثبتی که گرچه مالکیت خواهان‌ها را در رقبه مورد اشاره مورد تأیید قرار داده مع الوصف اعلام نموده که گزارش مغازه مزبور با پلاک ۱۲۵ شمیران دارای بوده و احکامی نسبت به آن صادر شده است؛ کارشناس منتخب دادگاه نیز موضوع را از مصادیق بند ۵ ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک دانسته و از سویی نظریه وی مبنی بر اینکه مغازه تحت خوانده در محدوده قسمتی از مورد اشاره واقع شده که خواهان‌ها در آن دارند نیز مورد اعتراض وکیل خوانده آقای (ح. ع.) قرار گرفته و مشارالیه خواستار مراجعه خواهان‌ها به و و سپس طرح دعوی در صورت بقاء بر ادعا شد ...
  • گزارش تخلف

✅وکیل در مقام دفاع چه باید بکند؟ (۱).. ✍️بهمن کشاورز

ای وکیل را به شکل یک «تیر انداز حرفه‌ای» توصیف می‌کنند که در قبال وجهی که دریافت می‌کند، به نفع موکلش - صرف نظر از اینکه موکل بی حق باشد یا ذیحق - وارد کارزار می‌شود.. 🔹او از خصومت موجود بین کسی که او را اجیر کرده با طرف بهره برداری می‌کند و از احساس پیروزی پس از کشتن طرف لذت می‌برد. با این تعریف و تشبیه وکیل در مقام مشاوره بیشتر در پی ایجاد خصومت است تا برخورد آشتی جویانه …🔹توصیف دیگری از وکیل او را در موضع «اسقف اعظم» قرار می‌دهد. کسی که نصایح و مشاوره‌های بدون جایگزین می‌دهد.. 🔹پند‌ها و مشورت هایی که گویی مستقیما از منبعی نا شناخته واصل شده و موکل فقط باید آن را بدون چون و چرا بپذیرد. از این دیدگاه در مشاوره وکیل و موکل کوچکترین اثری از همکاری و هم فکری نمی‌توان یافت …🔹به نظر برخی دیگر وکیل صرفا یک «کاسب» است که اتفاقا کالایی که عرضه می‌کند «خدمات حقوقی» است …🔹هدف اصلی او رسیدن به یک زندگی مادی خوب و مرفه است. چنین وکیلی هیچ علاقه عمیقی به واقعیت‌های پرونده یا انگیزه‌های موکل ندارد. او بیشتر به انجام کاری که به او محول شده به نحو مطلوب و مؤثر و به دست آوردن احکام و قرار‌های مناسب حا ...
  • گزارش تخلف

✅کسانی که مرخصی زایمان رفته باشند آیا باید پیمانکار عیدی و سنوات را کامل پرداخت کند یا خیر؟

✔️پاسخ👇. ⏺با توجه به اینکه طبق ماده ۷۴ قانون کار مدت مرخصی استعلاجی با تایید سازمان تامین اجتماعی جزء سوابق کار محسوب می‌گرددلذا کارفرما مکلف است سنوات خدمت و عیدی و پاداش مدت مرخصی استعلاجی را پرداخت نماید صرفا غرامت دستمزد توسط تامین اجتماعی پرداخت می‌گردد/دانستنیهای کارگر. ✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻. ...
  • گزارش تخلف

💢مدیران سابق بانک سرمایه به ۲۰ سال حبس محکوم شدند

قاضی مسعودی مقام در حاشیه پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی گفت:. 🔹حکم ۳ نفر از اعضای هیئت مدیره بانک سرمایه یعنی علی بخشایش، محمدرضا توسلی و کاظمی صادر شده است …🔹هر سه این متهمین به ۲۰ سال حبس، تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از مشاغل دولتی به طور دائم محکوم شده‌اند …. ✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻. ‏. ‏. ◀️اینستاگرام🔻. ‏www. instagram. com/lawpress_page ...
  • گزارش تخلف