❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي/مطالب کاربردی و رویه های قضایی/اخبار و نکات کاربردی آزمونهای حقوقی 🔷مدیر کانال: وحید تلخابی فرد، وکیل پایه یک دادگستری ✍️ارتباط با مدیر کانال:👇 @ilawpress


چکیده:. رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۷/۲۷

🔹شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۹۳۰. ⚫️رای بدوی. نظر به محتویات پرونده و توجها به شکایت مطروحه و لایحه دفاعیه مشتکی‎عنه، از آنجایی که شاکی به اتهام، محکوم به و و پرداخت در حق دولت گردیده است، این در حالی است که جهت وقوع تخلف احتکار، عناصر تشکیل دهنده آن می‎بایست به صورت کامل احراز شود، یعنی اولا نگهداری کالا باید به صورت باشد، ثانیا از عرضه به یا به باشد، ثالثا از طرف وزارت بازرگانی یا سایر اعلام شده باشد. بنابراین صرف نگهداری کالا به صورت عمده نمی‎تواند دلیل بر احتکار باشد، مگر اینکه با تحقیقات جامع و کامل سایر عناصر تشکیل دهنده آن نیز احراز شود که در مانحن فیه شاکی منکر نگهداری کالا به قصد گران‎فروشی و اضرار به جامعه است و از طرفی دلیلی مبنی بر اینکه ضرورت عرضه کالا توسط مراجع قانونی اعلام شده ارائه نگردیده است. بنابراین، شکایت مطروحه وارد تشخیص و با دادنامه معترض‎به پرونده جهت هرگونه اتخاذ تصمیم شایسته به سازمان مشتکی‎عنه می‎گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است. 🔹رئیس شعبه ۱۳دیوان عدالت اداری رشیدی. ⚫️رای دادگاه تجدید نظر. با عنایت به تجدید ...
 • گزارش تخلف

✅نظریه مشورتی کاربردی راجع به جرم محاربه

در اگر جنگی مورد استفاده قرار داده ولی اصلا نداشته است آیا باز هم محاربه واقع شده است یا خیر و در هر صورت تفاوتی می‌کند که حاضر در محل از این موضوع فاقد فشنگ بودن اسلحه باشند یا خیر؟.۲ آیا تحقق بزه محاربه وجود در دست است و جزء شرط تحقق این بزه می‌باشد و یا صرفا موردنظر است؟ اگر کشیدن را شرط تحقق بزه بدانیم منظور از سلاح همان اسلحه مذکور در اسلحه و مهمات و ماده ۶۵۱ است و یا هر نوع که توسط محارب مورد استفاده قرار گرفته مانند تبر را هم شامل می‌گردد؟. ❇️نظریه مشورتی شماره ۲۲۱۸/۹۳/۷ ۱۳۹۳/۹/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه. با توجه به ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، یکی از مواردی که محاربه صدق می‌کند، مردم توسط به نحوی که موجب در محیط گردد لذا در فرضی که مردم از کشیدن سلاح دچار و شده و ناامنی در محیط ایجاد گردیده، گرچه اطلاع از خالی بودن اسلحه نداشته باشند، چون همه اجزاء موضوع ماده ۲۷۹ قانون مذکور محقق گردیده است، با حصول سایر و این بزه، می‌تواند از مصادیق محاربه محسوب شود..۲ رکن اساسی محاربه، کشیدن سلاح (دست بردن به اسلحه) به، یا مردم یا آنهاست. بنابراین صرف بدون به استفاده از آن، نمی‌تواند ...
 • گزارش تخلف

✅مراحل انحصار وراثت.. 🔹مدارک مورد نیاز:

برای اقدام به این کار مدارکی از قبیل گواهی فوت، شناسنامه متوفی و ورثه لازم است همچنین اگر متوفی قبل از فوت، متاهل بوده باشد، ارایه سند ازدواج به انضمام اظهارنامه مالیاتی و استشهادیه ضروری است؛ بر اساس استشهادیه، شهود در دفتر اسناد رسمی شهادت می‌دهند که ورثه فرد متوفی که در تاریخی مشخص فوت کرده است، چه کسانی هستند. پس از آماده شدن این مدارک و ارایه آنها توسط ورثه به شورای حل اختلاف، این شورا به صدور گواهی حصر وراثت اقدام می‌کند.. 🔹ارایه دادخواست به شورای حل اختلاف. گواهی حصر وراثت به موجب دادخواستی که به شورای حل اختلاف ارایه می‌شود و با انجام تشریفاتی که در قانون امور حسبی پیش‌بینی شده است، صادر می‌شود. دادگاه پس از ملاحظه اسناد و مدارک مربوط، با هزینه متقاضی، درخواست وی را یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا محلی آگهی می‌کند.. 🔹پس از گذشت یک ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی که کسی به آن اعتراض نکند بدون تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت از وراث، گواهی انحصار وراثت که بیانگر مشخصات و تعداد وراث و نسبت آنها با متوفی و سهم آنها از ماترک است، صادر می‌کند. صدور گواهی تصدیق حصر وراثت بدان مع ...
 • گزارش تخلف

✅بیانیه نشست منطقه‌ای کانونهای وکلای شمالغرب کشور در مورخ ۹۷/۲/۶

منطقه‌ای کانونهای وکلای دادگستری شمالغرب کشور به میزبانی کانون وکلای دادگستری آذربایجانغربی با شرکت اعضاء هیئت مدیره کانونهای وکلای دادگستری آذربایجان شرقی، آذربایجانغربی، اردبیل، کردستان و زنجان و با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و نائب رئیس محترم اسکودا در تاریخ ۹۷/۲/۶ تشکیل و بر موارد ذیل تاکید گردید …۱. اعضاء هیات مدیره کانونهای شرکت کننده در نشست ضمن اذعان به محوریت اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران () و با ملاحظه مسائل و مشکلات منطقه‌ای و مشترک و ضرورت همفکری و همگرایی بر یافتن راهکارهای کارشناسی مناسب جهت رفع این‌مشکلات بر استمرار نشست‌های منطقه‌ای و ارائه نتایج آن بعنوان پیشنهاد به اسکودا تاکید نمودند..۲. با لحاظ تخصصی بودن قانونگذاری در حوزه، هر و ای که مربوط به امور وکالت باشد، شایسته است با مشارکت و همفکری کانون‌های وکلای دادگستری صورت گیرد..۳. اقدام کانونهای وکلای دادگستری در تعیین و پذیرش کارآموزان وکالت انحصاری نبوده و براساس نیازسنجی که توسط کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ که اکثریت آن مقامات مح ...
 • گزارش تخلف

✅هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رد درخواست ابطال مصوبه هیات وزیران در خصوص کاهش تعرفه خدمات بیهوشی، کاهش ۲۵ درصدی این تعرفه را مو

دنبال شکایت و درخواست ابطال بند ۱ مصوبه ۳۷۲۹۳/۵۴۲۴۰ مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۶ هیات وزیران، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی و استماع دفاعیات طرفین، با اکثریت آراء مصوبه کاهش را غیر قابل ابطال، و تصویب آن را منبطق بر قانون و در صلاحیت هیات دولت دانست. گفتنی است نماینده حقوقی دولت در دفاعیه خودآورده است ««کتاب ارزش نسبی سلامت، بعد از گذشت حدود ۳ دهه و برای اولین بار در سال ۱۳۹۳ مورد بازنگری قرار گرفته و در ویرایش اول و دوم آن تعرفه خدمات مورد نظر شاکی به میزان ۱۲۰ درصد (بیش از نرخ تورم) افزایش یافته است. با توجه به اینکه افزایش نامتعارف مذکور موجب افزایش هزینه‌های غیر ضروری سازمانهای بیمه‌گر و مردمی (بدون ارتقاء در کیفیت خدمات) شده است، لذا موضوع در هیأت وزیران مطرح و مقرر گردید تعرفه خدمات یاد شده به میزان ۲۵ درصد کاهش یابد که در مجموع با لحاظ افزایش‌های قبلی، همچنان این رقم بیشتر از نرخ رسمی تورم در مجموع سنوات ۱۳۹۳ تا کنون می‌باشد۰». از طرفی بند الف ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ تائید و تصویب مقررات مربوط به ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت با تاکید بر ...
 • گزارش تخلف

چکیده:. رای نهایی:.۱۳۹۱/۱۲/۱۶

🔷شماره رای نهایی:۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۸۰۰۸۷۶. ◀️خلاصه جریان پرونده. پیرو گزارش قبلی شعبه محترم ۱۱ دیوان‌عالی‌کشور موضوع دادنامه شماره ۷۹۸-۱۵/۸/۹۱ که نیازی به تکرار آن نیست اجمالا آقای ش. ع. به اتهام در شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی گناوه محاکمه شده و با توجه به گذشت شاکیه و احراز بزهکاری به یک سال زندان محکوم و حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر تأیید و قطعی شده و آقای الف. به وکالت از وی متقاضی اعاده دادرسی شده که در شعبه ۱۱ دیوان‌عالی‌کشور رد شده است. فعلا همان وکیل با عنوان اینکه شاکیه همسر موکل می‌باشد. موکل فردی بی سواد است و صرفا بدلیل درگیری لفظی پشت تلفنی وی را محکوم به آدم ربایی نموده‌اند. در حالی‌که فکر نمی‌کرد صحبت کننده با تلفن مأمور آگاهی است، ‌همسر موکل دارای بیماری اعصاب می‌باشد و به خاطر شدت اختلافات شکایت نموده است، عنصر مادی آدم ربایی محقق نشده؛ چون فرد مورد آدم ربایی فرزند مشترک آن‌ها بوده است، ‌موکل نمی‌تواند سوءنیت در [این] مورد داشته باشد و مبنای شکایت اختلاف قبلی بوده، ‌از ریاست محترم دیوان‌عالی‌کشور متقاضی اعاده دادرسی شده که برای رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است پرونده محاک ...
 • گزارش تخلف

سؤال❓.. آیا محل مشمول مقررات مربوط به است؟

…❇️نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه (نظریه شماره۱۶۷۰/۹۲/۷ ۲۸/۸/۱۳۹۲). کسب و پیشه اعم از زمین و ساختمان احداثی از شمول بند واو ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است و در زمره مستثنیات دین تلقی نمی‌شود …. ✅تلگرام🔻. ‏ ...
 • گزارش تخلف

✅اجرای مجازات متهم در صورت اثبات تظاهر به توبه چگونه است؟

در مبحث پنجم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی که به بحث پرداخته است، قانونگذار مواردی را احصا کرده که این امکان را به متهم و مجرم می‌دهد تا در جرایم حدود و حتی تعزیرات، از فرصت توبه استفاده کند و ساز و کار این مبحث فقهی را در مواد قانونی پیش‌بینی کرده است …🔹همچنین قانونگذار در ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، توبه را یکی از موارد هفت‌گانه موقوفی تعقیب در مرحله تعیقب کیفری قرار داده است. بدین معنا که در مرحله تعقیب، دادسرا که در رأس آن دادستان است، می‌تواند با احراز شرایط قانونی توبه متهم را پذیرفته و قرار موقوفی تعقیب صادر کند.. 🔹هرچند این اختیار خلاف اصل و یک استثنا است و با علم به اینکه رفتار دادستان‌ها محتاطانه خواهد بود، این اختیار به دادستان تفویض شده است همچنین توبه متهم در موارد پیش‌بینی‌شده در قانون موجب صدور قرار موقوفی تعقیب خواهد بود …🔹در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه، قانونگذار توبه را پذیرفته، اما برای آن شرایطی را نیز قرار داده است. مانند اینکه اصلاح و ندامت متهم باید احراز شده و چنانچه ثابت شود مرتکب تظاهر به توبه کرده است، سقوط مجازات یا تخفیف درنظر‌ ...
 • گزارش تخلف

✅هیئت وزیران میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در سال ۹۷را تعیین کرد

🔹حقوق مقامات و همطرازان مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره و رؤسای دستگاه‌های اجرایی، استانداران، شهرداران مراکز استان­‌ها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان‌ها در سال ۹۷ افزایش نمی‌یابد. 🔹حقوق دیگر کارکنان دولت به تناسب حقوقی که سال قبل دریافت می‌کردند، به صورت پلکانی بین۶ تا۱۲ درصد افزایش می‌­یابد. 🔹در هر صورت پرداختی به هیچ ­یک از کارکنان دولت در سال ۹۷ از مبلغ ۱۲ میلیون ریال کمتر نخواهد بود. 🔹حقوق بازنشستگان نیز در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال قبل به میزان ۱۰ درصد افزایش می‌­یابد و هیچ یک از بازنشستگان بعد از افزایش سنواتی و همسان­ سازی حقوق، کمتر از ۱۲ میلیون ریال دریافت نخواهند کرد …. ✅تلگرام🔻. ‏ ...
 • گزارش تخلف

✅عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس: طرح «پذیرش و آموزش وکالت» ایرادات زیادی دارد

محمدجواد فتحی، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، درباره طرح پذیرش و آزموش وکالت گفت:. 🔹طرح جامع پذیرش و آزمون وکالت باید به کمیسیون حقوقی و قضائی رفته و سپس بررسی شود، اما هنوز در نوبت قرار نگرفته است …🔹چون یک طرح عادی است، فکر می‌‌کنم زمان زیادی طول بکشد تا در دستور کار قرار گیرد …🔹این طرح کامل و جامع نیست. ایرادات زیادی دارد و اینکه آیا اصلش را کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس بپذیرد یا نه هنوز مشخص نیست …🔹کانون وکلا یک کانون مستقل است. از این رو اگر قانونگذار وارد قانونگذاری می‌شود، باید دقت عمل بسیاری به کار گیرد و تمام جوانب امر در نظر گرفته شود …🔹اینکه عده‌ای بر این نظر هستند که باید همه فارغ‌التحصیلان وکیل شوند یا موجباتی فراهم باشد برای کار دادن به دانش ‌آموختگان حقوق که اکنون بیکار هستند، به‌نظر من درست نیست. نباید با نهاد وکالت این ‌گونه برخورد کنیم. مساله خیلی علمی، تخصصی و فنی است. / روزنامه آرمان …✅تلگرام🔻. ‏ ...
 • گزارش تخلف

✅با پیشنهاد رئیس کانون وکلای مرکز (آقای دکتر حسین آبادی) و موافقت رئیس قوه قضاییه حق عضویت سالانه وکلا و کارآموزان این کانون افزای

سالانه وکلای پایه‌یک از ۳۰۰ به ۶۰۰ هزار تومان. 🔹افزایش حق عضویت سالانه کارآموزان وکالت از ۶۰ به ۱۲۰ هزار تومان …. ✅تلگرام🔻. ‏
 • گزارش تخلف