❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي/مطالب کاربردی و رویه های قضایی/اخبار و نکات کاربردی آزمونهای حقوقی 🔷مدیر کانال: وحید تلخابی فرد، وکیل پایه یک دادگستری ✍️ارتباط با مدیر کانال:👇 @ilawpress


✅در صورت مراجعه به ادارات اگر مسئول مربوطه چنین پاسخى به شما داد:

((مسول کار شما در مرخصی می‌باشد فردا یا هفته آینده کارمند مسول از مرخصی بر می‌گردد جهت انجام کارتان مراجعه نمایید …)). آیا این پاسخ مطابق قانون است یا خیر؟. ماده ۵ و ۹ آیین نامه مرخصی موضوع ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری است قبل از تقاضای خود را به مربوطه تقدیم نمایید و مدیر مسول در صورت وظایف مربوط به آن کارمند را به کند. پس آن مجموعه و نهاد خدمت دهنده به این بهانه از انجام کارهای ورزند و کار ارباب رجوع توسط صورت پذیرد …. ✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ‏ ...
  • گزارش تخلف

✅تغییرات حداقل حقوق پایه از سال ۵۷ تا ۹۷. ۱۳۵۷: ۶۳۰۰ ریال. 🔹سال ۱۳۵۸: ۱۷۰۱۰ ریال

🔹سال ۱۳۵۹: ۱۹۰۵۰ ریال. 🔹سال ۱۳۶۰: ۱۹۰۵۰ ریال. 🔹سال ۱۳۶۱: ۱۹۰۵۰ ریال. 🔹سال ۱۳۶۲: ۱۹۰۵۰ ریال. 🔹سال ۱۳۶۳: ۱۹۰۵۰ ریال. 🔹سال ۱۳۶۴: ۲۱۶۰۰ ریال. 🔹سال ۱۳۶۵: ۲۱۶۰۰ ریال. 🔹سال ۱۳۶۶: ۲۲۸۰۰ ریال. 🔹سال ۱۳۶۷: ۲۴۹۰۰ ریال. ...
  • گزارش تخلف

✅آیا به بیمه بیکاری عیدی و پاداش تعلق می‌گیرد‌؟

یکی از حمایت‌های تامین اجتماعی است و صندوق تامین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر، به بیمه شدگانی که طبق مقررات این قانون موقتا بیکار می‌شوند، مقرری بیمه بیکاری پرداخت کند. (موضوع ماده ۳ قانون بیمه بیکاری)، اما از طرف و به سبب وجود و پرداخت می‌شود (ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و سالانه کارگران، مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی و تبصره یک آن) /دانستنیهای کارگر …✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ‏ ...
  • گزارش تخلف

✅هشدار پلیس به بیش از ۲ میلیون نوگواهینامه در نوروز؛ رانندگی در جاده ممنوع

پلیس راهور ناجا به ایسنا گفت:. 🔹افرادی که کمتر از یکسال از دریافت گواهینامه‌شان می‌گذرد حق ندارند در سفرها پشت فرمان خودرو قرار بگیرند. 🔹در صورتیکه ماموران پلیس راهور متوجه این موضوع شوند، نسبت به متوقف کردن خودرو و اعزام راننده برای بازآموزی رانندگی اقدام خواهد شد. 🔹این محدودیت تنها برای افرادی است که گواهینامه جدید را برای نخستین بار دریافت کرده‌اند و آن دسته از افرادی که گواهینامه‌شان را تمدید کرده‌اند شامل چنین محدودیتی نمی‌شوند. 🔹این محدودیت تنها مربوط به ایام نوروز نیست …. ✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ‏ ...
  • گزارش تخلف

چکیده:

✅جنگل‌ها و مراتع کشور جزء انفال بوده و از شمول مقررات قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه خارج است. توجه به قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه، آیا و ‌ها که در اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع ملی شده و در هستند مشمول مقررات قانون ابطال اسناد فروش … می‌شوند یا اینکه چون جزء انفال هستند مشمول مقررات این قانون نخواهند بود؟. ❇️نظریه مشورتى شماره ۲۴۹/۷ مورخ ۱۵/۲/۱۳۷۸. قانونی ملی کردن جنگل‌ها مصوب سال ۱۳۴۱ و قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۶ و اصلاحی ۱۳۴۸، جنگل‌ها و مراتع کشور را ملی اعلام نموده و بهره‌برداری از آنها را در اختیار دولت قرار داده است و چون بر طبق اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جنگل‌ها و مراتع از انفال بوده و قابل تملک نیست لذا موارد موضوع استعلام از مقررات ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب سال ۱۳۶۳ که مقرر داشته: «… کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفیت برمی‌گردد …» خروج موضوعی دارد، چه آنکه با توجه به قاعده لاوقف الا فی ملک مقررات ...
  • گزارش تخلف

✅١٠ مورد از دعاوى که غیرقابل استماع هستند:. ✔️نکته: منافع در قابلیت انتقال تابع عین هستند

✔️نکته: هرگاه دعوى به خواسته الزام به و مطرح شده باشد، قابل است مگر اینکه دعوى در بخش الزام به فک رهن به هر دلیل محکوم به رد شود که در اینصورت دعوى در بخش الزام به تنظیم با قرار رد مواجه خواهد شد.۲⃣دعوى عین مستأجره به دلیل انتقال به غیر، بدون طرف دعوى قراردادن منتقل الیه.۳⃣دعوى انتقال اجرایی در فرضى که موضوع سند انتقال، عین محکوم به باشد. ✔️نکته: سند، حاصل اجراى راى دادگاه است و تا زمانى که راى مزبور نقض نشده باشد (از طریق واخواهى و یا هر یک از طرق فوق العاده شکایت از احکام) به قوت خود باقى است.۴⃣دعوى اسناد رسمى صادره در اجراى مواد١٤٧ و ١٤٨ ق ث بدون آنکه درخواست صدور حکم به ابطال راى کمسیون شده باشد.۵⃣دعوى ابطال اسناد رسمى صادره به نام دولت با استفاده از اختیار حاصل از ماده ٩ ق زمین شهرى (تملک اراضى براى تامین مسکن) بدون آنکه بدوا راى به ابطال اقدامات دولت از دیوانعدالت ادارى صادر شده باشد …۶⃣ دعوى الزام به تنظیم سند رسمى بدون طرف دعوى قراردادن ایادى متعاقب انتقال و مالک رسمى.۷⃣دعوى ابطال سند رهنى بدون طرف دعوى قراردادن (بر خلاف دعوى الزام به فک رهن که در آن ضرورتى به طرف دعوى قراردادن ...
  • گزارش تخلف

چکیده:. رای نهایی: ۱۳۹۲/۱۲/۱۲

🔹شماره رای نهایی:.۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۲۱۰۴. ⚫️رای بدوی. در خصوص دادخواست ع. الف. فرزند م. به‌طرفیت ز. الف. فرزند ق. به خواسته دادگاه با توجه به اظهارات خوانده مبنی بر اینکه همسرش رابطه باخانمی دیگر دارد و وی تا در خانه آمده و می‌نماید و خواهان نیز اقرار به رابطه با آن خانم دارد و مزاحمت او را رد نمی‌نماید و با توجه به وضع موجود تحمل زندگی زناشویی در حد است لذا دادگاه خواسته را وارد ندانسته و به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به رد دعوی صادر می‌نماید. ...
  • گزارش تخلف