❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي/مطالب کاربردی و رویه های قضایی/اخبار و نکات کاربردی آزمونهای حقوقی 🔷مدیر کانال: وحید تلخابی فرد، وکیل پایه یک دادگستری ✍️ارتباط با مدیر کانال:👇 @ilawpress


چکیده:. رای نهایی: ۱۳۹۱/۱۲/۲۰

🔹شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۰۰۱۲۱۵. 🔹مرجع صدور: شعبه ۲۰ دیوانعالی کشور. ⚫️رای دیوان. هرچند که مطابق ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی و مبانی فقهی آن، جهل به حکم و موضوع در بزه زنا، مجازات حد را ساقط خواهد کرد، لیکن از مندرجات صورت‌جلسات و مفاد دادنامه شماره ۴۸/۸۸ مورخ ۱۳/۵/۱۳۸۸ دادگاه کیفری استان، چنین استنباط می‌شود که مرجع محترم صادرکننده حکم، مبنای صدور رأی برائت متهمین را صرف ارائه مستندات مربوط به طلاق‌نامه و سند نکاحیه قرار داده است. حال آنکه مطابق مسئله نوزدهم مبحث «القول فی المصاهره و ما یلحق بها» کتاب تحریرالوسیله و هم چنین مستنبط از مواد ۱۱۴۸ و ۱۱۵۰ قانون مدنی، ازدواج با خواهرزن در ایام عده طلاق رجعی همسر اول جایز نبوده و جمع بین‌الأختین می‌باشد، فلذا دادنامه موصوف از حیث مبانی استدلال و استناد واجد اشکال بوده و با عنایت به مراتب مرقوم و اینکه رئیس محترم قوة قضاییه نیز رأی صادره را خلاف بین شرع اعلام و اعاده دادرسی را تجویز نموده‌اند، توجها به ماده واحده قانون تفسیر ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و رفع اثر از دادنامه شماره ۸۹/۵۳۹/۱۳ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۹ شعبه ۱۳ دی ...
 • گزارش تخلف

دانشنامه حقوقی/. ✅ازدواج دائم چه تفاوتی با ازدواج موقت دارد؟

‏ از قوانین اسلام از دیدگاه مذهب جعفری این است که ازدواج می‌تواند به دو نحو صورت بگیرد: دائم و موقت. ازدواج موقت از نظر قوانین اسلامى یک نوع قرارداد ازدواج است مانند ازدواج دائم اما این دو نوع ازدواج از جهاتی مشترک و از جهاتی با هم متفاوت هستند …١. در عقد موقت نفقه و ارث ندارد، البته در صورتیکه شرط نفقه کنند باید بر طبق آن عمل شود …٢. زن در عقد موقت آزاد است که کاری در خارج «خانه» براى خود انتخاب کند و اجازه همسر براى او شرط «نیست» در صورتی که مزاحم حق شوهر نباشد، ولی در عقد دائم بدون توافق این امر جایز نیست …٣. عده عقد دائم سه بارعادت ماهیانه دیدن است که با دیدن مرحله سوم عده تمام می‌شود، ولی عده عقد موقت دوبار دیدن عادت ماهیانه است …٤. عدم وجود مهریه در ازدواج موقت موجب بطلان عقد است ولی در ازدواج دائم اجباری به مهرنیست و فقط مهرالمثل تعیین می‌شود …٥. در ازدواج دائم هیچکدام از زوجین بدون جلب رضایت دیگری حق ندارد از بچه دار شدن جلوگیری کند ولی در ازدواج موقت جلب رضایت دیگری ضرورتی ندارد. فرزند حاصل از ازدواج موقت همانند فرزند حاصل از ازدواج دائم است. ازدواج دائم تعیین محل مسکن با شوهر ...
 • گزارش تخلف

⚫️سؤال❓. بایع قصد ابطال این قرارداد نسبت به ۳ نفر از خریداران را دارد

اگر دادخواست را به طرفیت همگی ارائه کند:.۱ آیا دادگاه مجاز به رسیدگی است یا باید آنها را تفکیک کند و در پرونده­‌های مستقل به استناد عدم ارتباط خواسته‌های متعدد، رسیدگی کند؟.۲ آیا برای رسیدگی به این دادخواست ابطال یک تمبر کافی است و یا اینکه چون ۳ خواسته است به جهت انحلال عقد به عقود متعدد و تلقی قراردادهای متعدد از آن قرارداد واحد، می‌­بایست ۳ تمبر جداگانه باطل شود؟. ✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه (نظریه شماره ۲۱۹۴/۹۳/۷ ۱۶/۹/۱۳۹۳). اولا صرف اینکه چند عقد صلح مجزا در یک صلح نامه انعقاد یافته است، دلیل بر لزوم طرح دعوای واحد مبنی بر ابطال پاره‌ای از عقود مذکور به طرفیت تمامی متصالحین نمی­ باشد؛ زیرا آنچه در عقد مهم است، تراضی طرفین به امر معین است و نه تشریفات شکلی آنها که در ضمن یک برگه صلح نامه باشد یا به صورت مجزا.. ثانیا برابر ماده ۶۵ قانون آئین دادرسی مدنی، هر گاه به موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود، در صورتی که ارتباط کامل نداشته باشند، دعاوی یاد شده باید از یکدیگر تفکیک و به هر یک، دادگاه در صورت صلاحیت جداگانه رسیدگی کند و در غیر این صورت نسبت به آنچه صلاحیت ندار ...
 • گزارش تخلف

✅شرایط افزایش مهریه چیست؟

⚫️آیا میشود مهریه را افزایش داد؟.، طبق نظر شوراى نگهبان افزایش مهریه غیر شرعى اعلام شده است. 🔹دو راهکار موجود.۱️⃣مرد معادل مبلغ مورد نظر جهت افزایش مهریه چک، سفته یا تضمین مالى دیگرى به زن بدهد که مطالبه آن ارتباطی به مهریه پیدا نمیکند …۲️⃣چنانچه زوجین از یکدیگر طلاق بگیرند و دوباره قصد ازدواج داشته باشند، جهت عقد مى توانند مهریه و شرایط جدید را ثبت نمایند. ✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ‏ ...
 • گزارش تخلف

✅با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: معطر کردن انواع مواد دخانی ممنوع شد

عمومی دیوان عدالت اداری با رد درخواست ابطال بخشنامه‌های وزارت بهداشت و مرکز دخانیات کشور، بر ممنوعیت هرگونه اقدام مبنی بر معطر کردن مواد دخانی که موجب تبلیغ و ترویج استفاده ازمحصولات دخانی می‌شود، تاکید کرد. 🔷به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، در بند چهار ماده سه دستورالعمل اجرایی بند الف. ماده دو قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات، استفاده از شکل و کاربرد عطر و طعم انواع موادخانی در تولید محصولات خوراکی و بالعکس، از مصادیق تبلیغ، تشویق و حمایت از محصولات دخانی عنوان شده است. بر اساس این مقرره، معاون وزیر بهداشت نیز طی نامه‌ای به دستگاه‌های ذی ربط اعلام کرده است که اولا استفاده از هرگونه عطر و طعم در تولید محصولات دخانی ممنوع شود و ثانیا مجوز‌های واردات صادره قبلی در هنگام تمدید، اصلاح و صرفا محصولات دخانی بدون عطر و طعم مجاز به ورود باشند به نحوی که محصول دخانی معطر و طعم‌دار تولید نشود. رییس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور نیز طی نامه‌ای به تاریخ ۱۲ اسفند سال ۹۴ اعلام کرده است: ضروری است واحد‌های تولیدی و وارد‌کننده محصولات دخانی که قبلا نسبت به سفارش مواداولیه یا تول ...
 • گزارش تخلف

✅نحوه اجرای محکوم‌به مالی در دیوان عدالت اداری

⚫️شرایط دستور توقف حساب بانکی محکوم‌علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکوم‌به. آرایی که موضوع آن محکومیت سازمان طرف شکایات به پرداخت وجه در حق محکوم‌له می‌باشد و علی‌رغم احضار و اخذ تعهد مبنی براجرای حکم، محکوم‌علیه ازاجرای رأی خودداری نموده باشد دادرس اجرای احکام می‌تواند پس ازانقضاء مدت یک‌سال از تاریخ ابلاغ رأی، نسبت به توقیف حساب محکوم‌علیه و پرداخت از آن به میزان محکوم‌به اقدام نماید …🔹برای توقیف حساب بانکی با لحاظ شرایط مذکور در قانون نیازی به کسب اجازه از شعبه صادره کننده رأی نیست و دادرس اجرای احکام با توجه به شرایط زیر می‌تواند نسبت به توقیف حساب بانکی محکوم‌علیه و برداشت از حساب سازمان مذکور به میزان محکوم‌به اقدام کند …اول: مفاد رأی موضوع اجرا، الزام محکوم‌علیه به پرداخت وجه نقد باشد. دوم: ازتاریخ ابلاغ رأی مدت یک‌سال سپری شده و رأی اجرا نشده باشد. 🔹برای توقیف حساب بانکی محکوم‌علیه احراز این موضوع که رأی ظرف مدت مقرر یک‌سال اجرا نشده است کفایت می‌کند و اینکه عدم اجرای حکم ناشی از عذرموجه، مانند عدم وجود اعتبارکافی بوده باشد مؤثر در موضوع نیست … 🔹برای اعمال توقیف حساب نیازی ...
 • گزارش تخلف

✅درگزارشات فصلی سال ١٣٩۶چه بخشهایی وجوددارد:. مربوط به پیمانهای کارفرما درایران

🔹اطلاعات مربوط به پیمانها بصورت ارزی. 🔹اطلاعات تجمیعی مربوط به پیمانها. 🔹اطلاعات مربوط به اشخاص وبنگاههای اقتصادی. 🔹اطلاعات مربوط به پیمانهای پیمانکاران درایران. 🔹اطلاعات مربوط به فروش کالا وخدمات درایران. 🔹اطلاعات مربوط به خرید کالا وخدمات درایران. 🔹اطلاعات مربوط به فروش یا صادرات کالا وخدمات وپیمانها به خارج ازایران. 🔹اطلاعات مربوط به واردات یا خرید کالا وخدمات وپیمانها ازخارج ازایران. 🔹اطلاعات مربوط به قراردادهای حق العملکاری ومدیریت پیمانها. ...
 • گزارش تخلف

✅بیمه عمر مانده بدهکار چیست؟

از بیمه نامه‌هایی که توسط برخی از شرکت‌های بیمه صادر می‌شود، بیمه عمر مانده بدهکار است که در حقیقت ریسک ناشی از تسهیلات گیرندگان از بانک‌ها و موسسات اعتباری را پوشش می‌دهد …زمانی که افراد برای رفع نیازهای زندگی خود یا برای توسعه کسب و کارشان از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری تسهیلات می‌گیرند، یکی از نگرانی‌های روزمره این افراد آن است که در صورت فوت، نحوه بازپرداخت تسهیلات آنها به شبکه بانکی چگونه خواهد بود و بازماندگان آنها چگونه امکان بازپرداخت تسهیلات دریافتی را خواهند داشت؟. برای این منظور برخی از شرکت‌ها، اقدام به صدور بیمه نامه عمر مانده بدهکار می‌کنند تا این نوع از مشکلات و نگرانی‌ها را در صورت فوت تسهیلات گیرنده از بانک‌ها در طول مدت بیمه نامه رفع کنند …براین اساس، هر زمانی که فرد دارای این بیمه نامه در طول مدت وام خود فوت کند، شرکت بیمه بقیه اقساط وام وی را از تاریخ فوت تا پایان مدت وام یکجا در وجه بانک و یا موسسه وام دهنده پرداخت می‌کند. همچنین از طرف دیگر موسسات اعتباری یا بانک‌ها بمنظور اینکه وامی که به اشخاص حقیقی داده شده بار دیگر به صندوق آنها مسترد شود، وام گیرنده را بی ...
 • گزارش تخلف

چکیده:. رای نهایی: ۱۳۹۱/۰۶/۲۵ 🔹شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۱۰۱

📝رای بدوی. در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم (م. ف.) فرزند (م.) به طرفیت خوانده آقای (ح. م.) فرزند (ج.) به خواسته الزام خوانده به تحویل [گرفتن] فرزندان مشترک به اسامی (م. ر.) ۶ساله و (م. پ.) ۴ساله جهت حضانت با توجه به اوراق و محتویات پرونده از جمله فتوکپی مصدق طلاق¬نامه رسمی به شماره ۰۹۰۱۳۲ صادره از دفتر طلاق شماره ۱۸۴ تهران و صفحات راجع به فرزند در شناسنامه‌های طرفین وجود رابطه پدر و مادری بین طرفین و فرزندان موسوم برای دادگاه محرز است و خواهان اعلام داشته به لحاظ وضعیت خاص و فقدان مسکن و چون منبع درآمدی ندارم، بیکار هستم، توان حضانت از فرزندان را نداشته و تقاضا نمود حضانت فرزندان به پدرش واگذار گردد و هرچند خوانده دعوی نیز علی¬رغم ابلاغ وقت دادرسی در دادگاه حضور نیافته در قبال دعوی خواهان ایراد و دفاع موثر و موجهی نیز به عمل نیاورده و با عنایت به مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۶۹ از قانون مدنی که حضانت را حق و تکلیف توأم ابوین و از طرفی اولویت مادر در مورد فرزندان را تا پایان ۷سالگی می‌داند و برابر طلاق توافقی به شماره ۸۳ مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۹ صادره از همین شعبه حضانت فرزندان مشترک به مادر واگذار گردید لذ ...
 • گزارش تخلف

✅ چند نظریه مشورتی مهم در زمینه ارش البکاره.. نظریه۵۶۹/۷. تاریخ نظریه۱۳۹۰/۰۲/۰۳

نظریه. اصطلاح ارش ­البکاره ناظر به مابه­التفاوت مهر باکره با غیرباکره است که بابت ازاله بکارت با جلب نظر کارشناسان امور پزشکی تعیین و به مجنی­ علیها تعلق می‌گیرد و تعلق ارش البکاره مطلق است ولی در مواردی که بدون رضایت مجنی­ علیها با وی زنا یا ازاله بکارت نموده علاوه برارش البکاره، مهرالمثل هم به مجنی­ علیها تعلق می‌گیرد …. 🔹شماره نظریه۵۶۶/۷. تاریخ نظریه۱۳۹۱/۰۳/۲۳. نظریه. تعلق ارش البکاره به مجنی علیه مطلق است یعنی چه ازاله بکارت با زنا به عنف یا بدون رضایت باشد و چه با رضایت باشد. ولی در مواردی که بدون رضایت مجنی علیها یا به عنف بوده یا جانی با فریب مجنی علیها به اینکه قصد ازدواج با وی را دارد با وی زنا یا ازاله بکارت نموده، علاوه بر ارش البکاره، مهرالمثل هم به مجنی علیها تعلق می‌گیرد و برای تعیین مهرالمثل وضعیت زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین عرف محل و غیره یا نظر حاکم در نظر گرفته می‌شود …. 🔹شماره نظریه۲۵۷۹/۷. تاریخ نظریه۱۳۸۹/۰۴/۲۸. ...
 • گزارش تخلف

چکیده:. دادنامه: ۷/۶/۱۳۹۶

🔹شماره دادنامه: ۵۴۵. 🔹کلاسه پرونده:۹۴/۹۶۷. 🔹مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. 🔹موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۲ کارگروه نظارت بر مؤسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور. 🔻متن مصوبه مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۲ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر می‌باشد:. دستورجلسه کارگروه نظارت بر مؤسسات اعزام دانشجو مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۲. «مورد ۱: موضوع عملکرد نامطلوب مؤسسات فعال مطرح و با توقف صدور مجوز فعالیت تا اطلاع ثانوی به متقاضیان تا ساماندهی کامل مؤسسات اعزام دانشجویان خارج موافقت شد.». در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره ۱۲۶۳۳/۷۵/۹۵ ۲۹/۱/۱۳۹۵، نامه شماره ۴۵۴۲/۲/۴ ۲۳/۱/۱۳۹۵ را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:. «۱ عنوان خواسته نامبرده ابطال مصوبه مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۲ در خصوص آیین‌نامه تأسیس مؤسسات خدمات اعزام دانشجو به خارج می‌باشد، لیکن در واقع خواستار بازنگری در تصمیم اتخاذ شده در کارگروه نظارت بر مؤسسات اعزام دانشجو است و مستندا به ماده ۱۲ و ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به تص ...
 • گزارش تخلف

✅اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز‏ و اسناد بانکی همراه مسافر ابلاغ شد

۱۹ این دستورالعمل برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به شرح زیر اصلاح شد:. 🔺 «در راستای اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، چنانچه مأمورین و یا ضابطین قانونی مربوطه برای مبالغ کمتر از سقف ۱۰٫۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها، ظن به پولشویی، تأمین مالی تروریسم یا سایر جرائم منشاء مرتبط پیدا کنند، طی روال مشابه مبالغ بالاتر از سقف مقرر (۱۰٫۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها) در این‌خصوص نیز تسری خواهد یافت» به این دستورالعمل افزوده شده است …✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ‏ ...
 • گزارش تخلف