❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي/مطالب کاربردی و رویه های قضایی/اخبار و نکات کاربردی آزمونهای حقوقی 🔷مدیر کانال: وحید تلخابی فرد، وکیل پایه یک دادگستری ✍️ارتباط با مدیر کانال:👇 @ilawpress


چکیده:. ✅نگهداری کبوتر در پشت‌بام آپارتمان، مصداق بزه تهدید علیه بهداشت عمومی است

رای نهایی: ۱۳۹۴/۰۱/۲۹ 🔹شماره رای نهایی: ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۰۶۴. 📝رای بدوی. در خصوص اتهام آقای ک. س. فرزند الف.، ۴۳ ساله، اهل و ساکن تهران، آزاد به قید وثیقه دایر بر ۱. تهدید علیه بهداشت عمومی ۲. تصرف عدوانی در مشاعات طبق کیفرخواست اصداری از دادسرای ناحیه ۱۹ تهران با نگرش در اوراق پرونده، نظر به گزارش مرجع انتظامی، پاسخ استعلام اداره دامپزشکی و اقرار ضمنی متهم در دادگاه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه اتهام انتسابی ردیف اول را در خصوص متهم محرز و مسلم دانسته مستندا به ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی و با رعایت بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین حکم به محکومیت نامبرده به پرداخت پنج میلیون تومان جزای نقدی در حق دولت صادر و اعلام می‌نماید کبوترها نیز مستندا به ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی به مرجع ذی‌ربط تحویل گردد. اما در خصوص اتهام ردیف دوم نظر به اینکه دلیل و مدرکی که حکایت از تصرف متهم در تمام مال مشاعی باشد مشهود و ملحوظ نیست لذا دادگاه به علت عدم‌کفایت ادله مستندا به اصل ۳۷ قانون مجازات اسلامی حکم به برائت نامبرده در این مورد صادر و اعلام می‌گردد ...
  • گزارش تخلف

✅شرایط تعلق نصف دارایی شوهر به زن. تحقق این شرط منوط به حصول شرایطی است:

اول: زمانی زوجه می‌تواند از این شرط به نفع خود استفاده نماید که طلاق صورت گرفته باشد. به عبارت دیگر امکان الزام شوهر برای اجرای شرط موصوف پیش از درخواست طلاق ناشی از درخواست وی وجود نخواهد داشت. دوم: همانطور که در شرط آمده طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد، به عبارت دیگر چنانچه سوء رفتار و سوء اخلاق زوجه موجب گردیده باشد تا زوج اقدام به طلاق وی نماید، شرط تنصیف دارایی محقق نخواهد گردید. منباب مثال تمکین یکی از وظایف قانونی زن می‌باشد، بنابراین چنانچه زنی راه نافرمانی و نشوز در پیش گیرد و از این رهگذر مرد خواستار طلاق همسر ناشزه خود باشد، دیگر شرط تنصیف دارایی در حق زن قابل اجرا نخواهد بود. سوم، بایستی که حتما مرد متقاضی طلاق باشد، به عبارتی دیگر مطابق قانون طلاق به اراده مرد می‌باشد؛ بنابراین چنانچه وی بخواهد از این حق قانونی خود استفاده نماید، درست است که در واقع از قید و بند زندگی مشترک رهایی می‌یابد، اما ناگزیر به تمکین از شرط تنصیف دارایی خواهد بود. این در حالی است که بسیار اتفاق افتاده که متقاضی طلاق زن می‌باشد؛ در حالیکه دلیل طلاق سوءرفتار یا عیوبی ...
  • گزارش تخلف

✅آیا مبلغ ودیعه اجاره منزل حسب تقاضای طلبکار قابل توقیف است یا خیر؟

این گزارش، به بیان برخی نکات درباره شرایط توقیف ودیعه اجاره منزل توسط طلبکار پرداخته شده است …*آیا مبلغ ودیعه اجاره منزل حسب تقاضای طلبکار قابل توقیف است یا خیر؟. مطابق بند ز ماده ٢٤ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ١٣٩٤ این مبلغ جزء مستثنیات دین است و قابل توقیف نیست، مگر اینکه قاضی تشخیص بدهد محکوم علیه (بدهکار) بدون پول پیش دچار عسرت نخواهد شد که در اینصورت، قابل توقیف خواهد بود.. البته در رویه برخی شعب دادگاه‌ها به خصوص دادگاه‌های خانواده در خصوص مهریه ملاحظه می‌شود که اگر مبلغ ودیعه نسبتا قابل توجه باشد، نصف آن را جزء مستثنیات دین حساب می‌کنند و نصف دیگر را توقیف می‌کنند.. به عبارت دیگر هر گونه اعتراض نسبت به عدم رعایت مقررات مربوط به مستثنیات دین، از سوی هر یک از طرفین، در برگه «عادی» و بدون هزینه دادرسی تقدیم دادگاه اجرا کننده حکم خواهد شد …رسیدگی به اعتراض مذکور و متعاقب تصمیم دادگاه هر آنچه که باشد در این خصوص، قطعی خواهد بود/ باشگاه خبرنگاران. ✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ...
  • گزارش تخلف

✅موارد خارج از شمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم کدام‌اند؟

موارد زیر مؤدیان، مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم برای مالیات عملکردسال ۱۳۹۵ نمی‌شوند و باید اظهارنامه خود را خارج از چارچوب تبصره ماده قانونی موصوف در مهلت مقرر (پایان خرداد ماه) تسلیم کنند:. ▪️مؤدیانی که فرم مربوط را برای استفاده از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، در مهلت مقرر قانونی (۳۱/۰۳/۱۳۹۶) تکمیل و به صورت الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم ننمایند …▪️مؤدیانی که متقاضی اعمال مقررات قانونی راجع به کسر وجوه از درآمد مشمول مالیات خود ازجمله مفاد مواد ۱۳۷، ۱۶۵و ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص درآمد عملکرد سال ۱۳۹۵ هستند … ▪️کلیه صاحبان مشاغلی که فعالیت یا درآمد آنها به موجب قانون از پرداخت مالیات معاف است، از قبیل مشمولین مواد ۱۳۴ و ۱۴۲ و بند ل ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم، موظف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند و در شمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم قرار نمی‌گیرند. ✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ...
  • گزارش تخلف

✅ثبت نام جهت شرکت کنفرانس سالانه کانون بین المللی وکلای دادگستری (IBA) در سال ۲۰۱۷

سالانه کانون بین المللی وکلای دادگستری (IBA) در سال ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۶) از تاریخ ۸ اکتبر (یکشنبه ۱۶ مهر) تا ۱۳ اکتبر (جمعه ۲۱ مهر) در شهر سیدنی (استرالیا) برگزار خواهد شد. مهلت اولیه ثبت نام با تخفیف، پایان روز جمعه ۲۱ جولای (۳۰ تیر) است که ثبت نام پس از این تاریخ، با مبلغی بالاتر صورت خواهد پذیرفت …. کنفرانس سالانه کانون بین المللی وکلای دادگستری (IBA) در سال ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۶) از تاریخ ۸ اکتبر (یکشنبه ۱۶ مهر) تا ۱۳ اکتبر (جمعه ۲۱ مهر) در شهر سیدنی (استرالیا) برگزار خواهد شد. مهلت اولیه ثبت نام با تخفیف، پایان روز جمعه ۲۱ جولای (۳۰ تیر) است که ثبت نام پس از این تاریخ، با مبلغی بالاتر صورت خواهد پذیرفت. هزینه ثبت نام تا تاریخ جمعه سی ام تیرماه برای همکاران عضو IBA مبلغ ۲۱۵۶ پوند و برای غیر اعضا ۲۵۸۵ پوند انگلیس خواهد بود.. 🔹لطفا جهت اطلاع از کلیه قیمت‌ها به لینک زیر مراجعه فرمایید:. نام کنندگان می‌توانند تا تاریخ ۲۵ سپتامبر (۳ مهرماه) ثبت نام خود را لغو کنند. در این صورت، هزینه ثبت نام با کسر ۱۵٪ بابت هزینه‌های اداری مسترد خواهد شد. هزینه بلیت سفر و اقامت نیز به عهده متقاضیان محترم خواه ...
  • گزارش تخلف

✅رییس پلیس تهران: تجمع مقابل مؤسسه‌های مالی غیرقانونی است. گفت:

🔹تجمع مقابل مؤسسات مالی قانونی نیست اما با توجه به بحران‌های ایجاد شده در مجموعه‌های مؤسسات مالی مردم مقابل این مؤسسات تجمع می‌کنند.. 🔹پلیس سعی در مدارا با تجمع کنندگان دارد تا مشکل خاصی به‌وجود نیاید.. 🔹تنها در روز گذشته ۲۴ مورد تجمع در ارتباط با مؤسسات مالی در تهران برگزار شد …✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ...
  • گزارش تخلف

✅اعلام اسامی ۴۰ بانک‌ و نهاد پولی مجاز توسط بانک مرکزی. رسمی بانک مرکزی به آدرس cbi

ir در بخش نظارت بانکی، معمولا اسامی تمام بانک‌ها و نهادهای پولی مجاز را منتشر می‌کند که جدیدترین اعلام آن به شرح زیر است:.۱. استاندارد چارترد.۲. بانک آینده.۳. بانک اقتصادنوین.۴. بانک انصار.۵. بانک ایران زمین.۶. بانک پارسیان.۷. بانک پاسارگاد.۸. بانک تجارت.۹. ...
  • گزارش تخلف

چکیده:. رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۳/۲۷

🔹شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۱۰۷۰۰۲۸۹. 📝خلاصه جریان پرونده. بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دلیجان درباره شکایت آقای ح. ح. فرزند الف. مبنی بر کلاهبرداری (برداشت وجه از حساب بانکی وی) از طریق رایانه وفق رأی شماره ۱۰۶۰-۲۲/۱۲/۱۳۸۹ با استدلال این‌که محل وقوع جرم در حوزه قضایی دادسرای مذکور نبوده به استناد ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران صادر کرده (ص ۳۰پرونده) و بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۱ شهرستان اخیر به شرح رأی مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۲ با استدلال این‌که محل برداشت وجه از حساب شاکی بانک ملی نراق بوده قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب نراق صادر و به لحاظ تحقق اختلاف به کیفیت فوق، پرونده در راستای اجرای تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان‌عالی‌کشور ارسال شده و شعبه یازدهم دیوان‌عالی‌کشور مطابق دادنامه شماره ۵۸۸-۱۰/۶/۱۳۹۲ با استدلال این‌که نراق فاقد دادسرای عمومی و انقلاب می‌باشد در نتیجه اختلاف در ...
  • گزارش تخلف

✅اطلاعیه سازمان اداری و استخدامی کشور درخصوص زمان ثبت نام و برگزاری چهارمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور در

اطلاعیه منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۲۶، بدین وسیله به اطلاع تمام داوطلبان متقاضی شرکت در چهارمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر برای دستگاه‌های وزارت آموزش و پرورش، بانک سپه، بانک مسکن، سازمان حسابرسی، سازمان دامپزشکی کشور، سازمان بنادر و دریانوردی، بانک صنعت و معدن، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت امور خارجه، سازمان پزشکی قانونی کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بیمه مرکزی ایران، سازمان ملی بهره وری ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق و ۱۱ دستگاه اجرایی استان البرز (اداره کل تعاون، کار و امور اجتماعی استان - اداره کل حفاظت محیط زیست استان- اداره کل دامپزشکی استان- اداره کل راه و شهرسازی استان- اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان- اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان- اداره کل منابع طبیعی استان- اداره کل هواشناسی استان- استانداری استان- سازمان بهزیستی استان و مرکز پزشکی قانونی استان) می‌رساند که ثبت نام آزمون مذکور از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی www. sanjesh. org از تاریخ ۱۳۹۶/۳/۲۹ لغایت ۱۳۹۶/۴/۵ انجام می‌پذیرد. ضمنا به اطلاع می‌رساند که شر ...
  • گزارش تخلف

✅مصداق اختلاس و در حکم اختلاس. نظریه: ۷/۳۷. تاریخ نظریه: ۱۳۷۰/۳/۲۷

••••••••••••••. 🔸 «اصل این است که، ناظر به جرایم کارمندان دولت است. و استثنائا، دخل و تصرف در اموالى که، بر حسب وظیفه، به کارمندان دولت سپرده شده، در حکم اختلاس است. بزهى که، در شرکت دولتى اختلاس نام دارد، در شرکت خصوصى ممکن است از مصادیق، یا، یا باشد.». ✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ...
  • گزارش تخلف